1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η διαδικασία γνώσης στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών : επιχειρηματική στρατηγική και αρχιτεκτονικές υλοποίησης
Συγγραφέας: Σαμιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2000

Σελίδες:  1