1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R
Συγγραφέας: Τάτσιος, Αθανάσιος

Σελίδες:  1