1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς την εξομάλυνση του εισοδήματος μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
Συγγραφέας: Ταμβάκη-Βενιζέλου, Αικατερίνη-Μαρία
Ημερομηνία: 24-11-2014

Σελίδες:  1