1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Βig data και profiling, μια προσέγγιση ζητημάτων σε νομικό και τεχνικό επίπεδο
Συγγραφέας: Τερζάκη, Σοφία

Σελίδες:  1