1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Multiagent moral hazard: the role of contracts in models of competition, cooperation, and collusion
Συγγραφέας: Τζανετάκη, Χαρούλα

Σελίδες:  1