1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Υπολογισμός του Mantel-Haenszel και Peto estimator από πολλές έρευνες για διαφορά δυο θεραπειών
Συγγραφέας: Τσάγκα, Ειρήνη
Ημερομηνία: 22-08-2014

Σελίδες:  1