1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου στα ασφαλιστικά πρακτορεία με βάση τις αρχές του Solvesy II
Συγγραφέας: Τσακάλη, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 30-09-2015

Σελίδες:  1