1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Σύγκριση νευρωνικών και οικονομετρικών μοντέλων πρόβλεψης στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Φλωριός, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 09-2000

Σελίδες:  1