1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Συγγραφέας: Sofias, Yannis
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  1