6308 Τεκμήρια βρέθηκαν

721. Ανωνυμία σε δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας: Λεπενιώτου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 02-2006
722. Ασφάλεια πληροφοριών και προστασία υποδομών : ανάπτυξη CBK
Συγγραφέας: Στουγιάννου, Ελευθερία
Ημερομηνία: 02-2006
723. Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνίας ομάδας
Συγγραφέας: Τσαρούχης, Στράτος
Ημερομηνία: 02-2006
724. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2006
725. Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής εξαγωγής και αξιολόγησης γνωρισμάτων από συλλογές κειμένων
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 02-2006
726. Διαχείριση ραφιού, ανάπτυξη μοντέλων αναπλήρωσης ραφιού για τη διαχείριση πωλήσεων και υποστήριξη απο τεχνολογίες πληροφορικής
Συγγραφέας: Σιλιβίστρα, Δέσποινα
Ημερομηνία: 02-2006
727. Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της πιστότητας των καταναλωτών σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Τζανάκης, Φωκίων
Ημερομηνία: 02-2006
728. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα : ανάλυση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση κυρίαρχων τεχνολογιών, διερεύνηση επιπτώσεων
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02-2006
729. Ελεγκτική δειγματοληψία στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Συγγραφέας: Βουλδή, Δήμητρα Θωμά
Ημερομηνία: 02-2006
730. Επισκόπηση των μεθόδων εκτίμησης του κεντρικού υποχώρου με σκοπό τη μελέτη της δεσμευμένης κατανομής y/x
Συγγραφέας: Βλάσσης, Γεώργιος Δημητρίου - Δάμωνος
Ημερομηνία: 02-2006
731. Ευφυείς πράκτορες και ηλεκτρονικές αγορές
Συγγραφέας: Ρούμπου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 02-2006
732. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Ημερομηνία: 02-2006
733. Η χρήση της ημερήσιας μέσης τιμής των φυσιολογικών αποτελεσμάτων των βιοχημικών εξετάσεν ως εναλλακτικής μεθόδου στατιστικού ελέγχου ποιότητας των αναλυτών κλινικής χημείας
Συγγραφέας: Καρκαλούσος, Πέτρος Λ.
Ημερομηνία: 02-2006
734. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή στρατηγική
Συγγραφέας: Τσουγράνης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 02-2006
735. Μελέτη κινήτρων συμμετοχής σε κοινοτικά wlan
Συγγραφέας: Δαλακούρας, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 02-2006
736. Μονομεταβλητή εκθετική κατανομή και κάποιες πολυμεταβλητές επεκτάσεις της
Συγγραφέας: Βρεττάκος, Μιχαήλ Δ.
Ημερομηνία: 02-2006
737. Πράκτορες λογισμικού για βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης στα δίκτυα επόμενης γενιάς
Συγγραφέας: Αηδώνη, Βιολέτα
Ημερομηνία: 02-2006
738. Προδιαγραφές και ανάπτυξη πρότυπου συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής
Συγγραφέας: Ζαγκαβιέρου, Μαρία
Ημερομηνία: 02-2006
739. Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Μεταξάς, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02-2006
740. Σύστημα τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών με τη χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας: Κουσαρίδας, Απόστολος
Ημερομηνία: 02-2006
741. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Ημερομηνία: 02-2006
742. Τεχνολογίες εξισορρόπησης φορτίου σε περιβάλλον ανοιχτού κώδικα
Συγγραφέας: Δουκάκης, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 02-2006
743. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Συγγραφέας: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2006
744. Υποστήριξη ιχνηλασιμότητας με RFID σε εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων : ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης
Συγγραφέας: Τζιόβα, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 02-2006
745. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
746. Implementing and evaluating the RLC/AM protocol of the 3GPP specification
Συγγραφέας: Makidis, Michael
Ημερομηνία: 02-2007
747. Statistical process control and neural networks
Συγγραφέας: Xadjimichael, Yiannakis Ch.
Ημερομηνία: 02-2007
748. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 02-2007
749. Ανάλυση και μελέτη της εφαρμογής της δικτυακής τομογραφίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2007
750. Ανάπτυξη διάχυτου πληροφοριακού συστήματος εικονικής ξενάγησης σε μουσεία, με χρήση τεχνολογιών μοναδικής ταυτοποίησης
Συγγραφέας: Μπέσκος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 02-2007
751. Ασφάλεια πρωτοκόλλων number resolving σε υποδομές VoIP
Συγγραφέας: Πάσχος, Αντώνιος - Ανδρέας
Ημερομηνία: 02-2007
752. Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL
Συγγραφέας: Μητρόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
753. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Ημερομηνία: 02-2007
754. Δημιουργία στατιστικών μοντέλων για την προώθηση προϊόντων στον τραπεζικό χώρο
Συγγραφέας: Καλλίρης, Ανδρέας Ι.
Ημερομηνία: 02-2007
755. Δια-οχηματική επικοινωνία
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Γεωργία
Ημερομηνία: 02-2007
756. Διαλειτουργικότητα λογισμικού
Συγγραφέας: Γιαννακάκος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02-2007
757. Διαχείριση συνδεσιμότητας κινητής συσκευής με χρήση πρακτόρων λογισμικού
Συγγραφέας: Μαρκόπουλος, Βασίλειος, Καψοκαβάδης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 02-2007
758. Έλεγχος της δομικής διάστασης προβλημάτων παλινδρόμησης
Συγγραφέας: Χριστοπούλου, Ρεβέκκα Α.
Ημερομηνία: 02-2007
759. Εντοπισμός απειλών και προδιαγραφές διαχείρισης spam σε υποδομές VoIP μέσω SIP
Συγγραφέας: Νακούλας, Άγγελος
Ημερομηνία: 02-2007
760. Εξοικονόμηση εκπεμπόμενης ισχύος στην υπηρεσία MBMS
Συγγραφέας: Τσακανίκας, Βασίλειος Δ.
Ημερομηνία: 02-2007

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »