6378 Items found

81. Πρόβλεψη νομισματικών και τραπεζικών κρίσεων
Author: Κρεμμύδας, Χρήστος Σ.
Date: 01-2003
82. Προσδιορισμός ιδιωτικής επένδυσης και δημοσιονομικής πολιτικής υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Author: Μηνόγιαννης, Θεόδωρος
Date: 01-2003
83. Σύγκριση των άριστων σημειακών ελέγχων με τους τοπικά πιο ισχυρούς ελέγχους
Author: Τασιόπουλος, Αναστάσιος Ε.
Date: 01-2003
84. Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου Creditmetrics και KMV
Author: Μωκιάτος, Βασίλειος
Date: 01-2003
85. Συγχωνεύσεις και εμπόδια εισόδου στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2003
86. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Author: Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Date: 01-2003
87. Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Author: Κωνσταντακοπούλου, Χριστίνα
Date: 01-2003
88. Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Author: Δημητριάδης, Σωτήριος
Date: 01-2003
89. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Author: Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Date: 01-2003
90. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Author: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Date: 01-2003
91. Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Author: Χαρβάτης, Χρήστος
Date: 01-2003
92. Mortgage-backed securities
Author: Ψύλλου, Μαρία
Date: 01-2004
93. Stylometric analysis of ancient hellenic authors
Author: Panagiotaras, Evangelos
Date: 01-2004
94. Ακαμψίες στην αγορά εργασίας και επιδόματα ανεργίας
Author: Κατσελίδης, Ιωάννης
Date: 01-2004
95. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Date: 01-2004
96. Αξιολόγηση του χρέους εισηγμένων εταιρειών με υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου βασισμένα σε δικαιώματα
Author: Μηλιώτης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
97. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Author: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Date: 01-2004
98. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Author: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Date: 01-2004
99. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Νατσάκος, Δημήτρης
Date: 01-2004
100. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Date: 01-2004
101. Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Author: Κανηρά, Καλλιόπη
Date: 01-2004
102. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Author: Κουτσοδήμου, Μαρία
Date: 01-2004
103. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή
Author: Ευθυμίου, Βασίλειος
Date: 01-2004
104. Η εξέταση του φαινομένου της επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης σε μία αναπτυσσόμενη αγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών)
Author: Κυραλάκης, Αστρινός
Date: 01-2004
105. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην ανεργία και την απασχόληση στην ευρωζώνη
Author: Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
Date: 01-2004
106. Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Author: Καρυώτη, Μαρίνα
Date: 01-2004
107. Μερικώς μη αναστρέψιμες επενδύσεις και μακροοικονομικές επιπτώσεις
Author: Χατζηδογιαννάκης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
108. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Author: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Date: 01-2004
109. Οικονομική προσέγγιση των συγκρούσεων και τα οικονομικά του αμυντικού τομέα
Author: Κατερίνη, Αθηνά
Date: 01-2004
110. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Author: Μαμμά, Μαρία
Date: 01-2004
111. Πολιτική και οικονομική των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του internet
Author: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Date: 01-2004
112. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2004
113. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Author: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Date: 01-2004
114. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Κοτρότσιου, Νεκταρία
Date: 01-2004
115. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Author: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Date: 01-2004
116. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Date: 01-2004
117. Τιμολόγηση χρεογράφων από τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
Author: Δρούσιας, Νικόλαος
Date: 01-2004
118. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Author: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Date: 01-2004
119. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Author: Ζώης, Αναστάσιος
Date: 01-2005
120. A survey in choice theory under uncertainty
Author: Κράλης, Μιχάλης
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »