6378 Items found

161. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Author: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Date: 01-2005
162. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Author: Τσιαλκούτης, Αλέξανδρος
Date: 01-2005
163. Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και η θεωρία του χάους στην οικονομική επιστήμη
Author: Δημαρέλης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2005
164. Μηχανισμοί της αγοράς για την εποπτεία των τραπεζών
Author: Δαρμαράκης, Μιχάλης
Date: 01-2005
165. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογή τους σε value at risk
Author: Κουνούκλα, Ιωάννα
Date: 01-2005
166. Ο ρόλος της ανάπτυξης των χρηματαγορών στην οικονομική μεγέθυνση
Author: Νίκογλου, Δημήτριος
Date: 01-2005
167. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Author: Κελεπούρης, Θωμάς
Date: 01-2005
168. Οι επιπτώσεις της διεθνούς βοήθειας στην οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας: κοινοτικά πλαίσια στήριξης 1989-2006
Author: Κουτσουρή, Αναστασία Μαρία
Date: 01-2005
169. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Author: Πετράκης, Νικόλαος
Date: 01-2005
170. Οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης
Author: Νικόπουλος, Κώστας
Date: 01-2005
171. Οικονομικοί παράγοντες και αποδόσεις μετοχών: έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Παπακωνσταντίνου, Κυριάκος
Date: 01-2005
172. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Γκιπατίδου, Σταματία
Date: 01-2005
173. Πολιτική διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού
Author: Καρακώστα, Ουρανία
Date: 01-2005
174. Πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι στην Ελληνική οικονομία
Author: Σπατιώτης, Παναγιώτης
Date: 01-2005
175. Πολιτικοί κύκλοι
Author: Γώγος, Στυλιανός
Date: 01-2005
176. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είκοσι χωρών, 1962-1995
Author: Δρυδάκης, Νικόλαος
Date: 01-2005
177. Ρυθμιστική πολιτική και τηλεπικοινωνίες
Author: Κελαΐδη, Εμμανουέλα
Date: 01-2005
178. Στατιστική επεξεργασία υπηρεσιακών στοιχείων των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Author: Σκολαρίκος, Μαρίνος Φωτίου
Date: 01-2005
179. Στρατηγικές επίλυσης στοχαστικών δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας
Author: Καραμπαρμπούνης, Λουκάς
Date: 01-2005
180. Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής
Author: Κουτελάκης, Μιχαήλ-Μάριος
Date: 01-2005
181. Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σούκερα, Μαρία
Date: 01-2005
182. Σχεδιασμός νομισματικής πολιτικής
Author: Μπουρδάκη, Βασιλική
Date: 01-2005
183. Τα όρια των επιχειρήσεων μέσα από τη θεωρία του κόστους συναλλαγής
Author: Μαρκαντώνη, Μαρίνα
Date: 01-2005
184. Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Author: Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Date: 01-2005
185. Τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Σμυρναίος, Ηλίας
Date: 01-2005
186. Evaluating market risk through arch econometric models: a multivariate case
Author: Sogiakas, Vasilios I.
Date: 01-2006
187. Insider trading in stock markets
Author: Κιούση, Ελένη
Date: 01-2006
188. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Author: Μανωλής, Εμμανουήλ
Date: 01-2006
189. Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ρεμούνδου, Κυριακή
Date: 01-2006
190. Δημόσιες επενδύσεις
Author: Βασιλειάδης, Μιχάλης
Date: 01-2006
191. Διάρθρωση και ανταγωνισμός στον κλάδο διύλισης και εμπορίας υγρών καυσίμων στην Ελλάδα
Author: Ιωάννου, Θεοφάνης
Date: 01-2006
192. Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Author: Αντωνοπούλου, Αντωνία
Date: 01-2006
193. Διεθνής φορολογικός ανταγωνισμός σε ένα υπόδειγμα γενικής ισορροπίας με rent-seeking
Author: Τάσιου, Σοφία
Date: 01-2006
194. Δικαιόχρηση και κάθετες σχέσεις
Author: Κονταξής, Γεώργιος
Date: 01-2006
195. Εκτίμηση και μελλοντική πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετατρέψιμων χρεογράφων
Author: Κοπανάκη, Δέσποινα
Date: 01-2006
196. Επενδύσεις σε αποθέματα στην ελληνική μεταποίηση : η επίδραση της ΟΝΕ
Author: Μαρκόπουλος, Μανώλης
Date: 01-2006
197. Ευαίσθητη ισορροπία
Author: Ντούτσης, Βασίλειος
Date: 01-2006
198. Η αγορά αργού πετρελαίου και η θεωρία των εξαντλήσιμων πόρων
Author: Κυριακοπούλου, Ευθυμία
Date: 01-2006
199. Η επίδραση Balassa-Samuelson και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ
Author: Κουκουλομμάτη, Γεωργία
Date: 01-2006
200. Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών και κερδοσκοπικές επιθέσεις στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
Author: Κρητικός, Εμμανουήλ
Date: 01-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »