6378 Items found

201. Η κάθετη ολοκλήρωση στη σύγχρονη διεθνή οικονομία
Author: Ψυχογιός, Ηλίας
Date: 01-2006
202. Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομετρική εκτίμηση
Author: Παπασπύρου, Μάριος
Date: 01-2006
203. Η συμφωνία της βασιλείας ΙΙ και οι επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Αποστολοπούλου, Παναγιώτα - Άλκηστις
Date: 01-2006
204. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Author: Δαμίγος, Κωνσταντίνος
Date: 01-2006
205. Μακροοικονομικοί παράγοντες και μετοχικές αποδόσεις
Author: Γκάτζιος, Στέφανος
Date: 01-2006
206. Μέτρηση κινδύνου σε διανεμημένο χαρτοφυλάκιο
Author: Λάλλα, Βασιλική
Date: 01-2006
207. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των καταναλωτικών δανείων στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ
Author: Ασπρογέρακα, Χάρις
Date: 01-2006
208. Μοντέλα διακριτής επιλογής για τη μελέτη αγορών διαφοροποιημένου προϊόντος
Author: Γερασίμου, Νικόλαος
Date: 01-2006
209. Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Author: Μανταδάκης, Ιωάννης Α.
Date: 01-2006
210. Οικονομική θεωρία της διαφήμισης
Author: Πέρρου, Θεοδώρα Γ.
Date: 01-2006
211. Οριζόντιες συγχωνεύσεις & εξαγορές και η Ευρωπαϊκή επιτροπή πολιτικής ανταγωνισμού
Author: Χατζαντώνη, Αικατερίνη
Date: 01-2006
212. Παραγοντικά μοντέλα για οικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Τοπάλη, Δήμητρα
Date: 01-2006
213. Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομική πολιτική [και] οικονομική μεγέθυνση
Author: Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2006
214. Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Author: Καραχρήστος, Λουκάς
Date: 01-2006
215. Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Author: Μαργαρίτης, Στυλιανός
Date: 01-2006
216. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Αθανασίου, Νικόλαος
Date: 01-2006
217. Στρατηγικές αποκλεισμού νέων επιχειρήσεων
Author: Κυριακόπουλος, Ιωάννης Φ.
Date: 01-2006
218. Στρατηγική & επιχειρηματικός σχεδιασμός τράπεζας
Author: Κουρκουνάκης, Εμμανουήλ Γ.
Date: 01-2006
219. Το ευρώ και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Κολοβού, Ηλιάνα Β.
Date: 01-2006
220. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της Ελλάδος
Author: Εξάρχου, Ιωάννης
Date: 01-2006
221. Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις: διαδικασίες και συγκριτική μελέτη
Author: Κωτσόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2006
222. Υποδείγματα ολιγοπωλίου [και] οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
Author: Αγησιλάου, Κική
Date: 01-2006
223. Analysis of hedge funds performance
Author: Μπούρος, Αλέξανδρος
Date: 01-2007
224. Banking activities and sovereign risk
Author: Χατζή, Ενίντα
Date: 01-2007
225. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Author: Kouki, Amairisa
Date: 01-2007
226. Measuring the risk of hedge funds
Author: Βουτσινού, Μαριάνα
Date: 01-2007
227. Tying και bundling στον ανταγωνισμό
Author: Αναστόπουλος, Γεώργιος
Date: 01-2007
228. Αγορά ακινήτων
Author: Σκουρτανιώτη, Άννα Ι.
Date: 01-2007
229. Αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Α.Ε.Π. και επενδύσεων - Αξιολόγηση επένδυσης: ανάπτυξη οικιστιού συγκροτήματος, εφαρμογές G.I.S.- Τεχνική ανάλυση του δείκτη FTSE/ASE-20 του Χ.Α., εκτίμηση οικοπέδου
Author: Βλαχάκης, Νικόλαος
Date: 01-2007
230. Άμεσες ξένες επενδύσεις
Author: Σπανόπουλος, Διονύσης
Date: 01-2007
231. Ανάλυση απόδοσης με πολυμεταβλητά παραγοντικά υποδείγματα
Author: Χειρδάρης, Διονύσιος Γ.
Date: 01-2007
232. Ανάλυση κατά συστάδες και μέθοδος Κ-Means: μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Author: Κουντούρης, Τηλέμαχος Δ.
Date: 01-2007
233. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Author: Γκίζα, Αγγελική
Date: 01-2007
234. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Σπυράτος, Γεώργιος Ε.
Date: 01-2007
235. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα εγωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ανανεώσιμους φυσικούς πόρους
Author: Βελλά, Ευγενία
Date: 01-2007
236. Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Τσίρου, Σταματίνα
Date: 01-2007
237. Ασυμμετρία πληροφόρησης [και] σηματοδότηση
Author: Πετρόχειλος, Ιωάννης
Date: 01-2007
238. Αυτόματη διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων
Author: Μαρκόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2007
239. Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Author: Κυριακάκη, Ελευθερία
Date: 01-2007
240. Διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου τραπεζών
Author: Παλαιολογόπουλος, Θεόδωρος
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »