6146 Items found

241. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Author: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Date: 01-2007
242. Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Author: Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.
Date: 01-2007
243. Η εξέλιξη των υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
Author: Παπαδοπούλου, Ελένη
Date: 01-2007
244. Η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική ανάπτυξη με εφαρμογή στην ελληνική οικονομία
Author: Μουλαΐδου, Φανή
Date: 01-2007
245. Η επίδραση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνολική παραγωγικότητα
Author: Μπούτρη, Ζαχαρούλα
Date: 01-2007
246. Η ευελιξία και η ασφάλεια στις αγορές εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών
Author: Κολιούση, Παναγιώτα
Date: 01-2007
247. Η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική αμυντική πολιτική
Author: Βλάχος, Βασίλης
Date: 01-2007
248. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σκούρα, Πηνελόπη
Date: 01-2007
249. Θεωρία τελωνειακών ενώσεων
Author: Μακαντάση, Ευμορφία
Date: 01-2007
250. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Author: Ζυρίδου, Βικτώρια
Date: 01-2007
251. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Date: 01-2007
252. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Author: Κυριακού, Ανίσα
Date: 01-2007
253. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Author: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Date: 01-2007
254. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Author: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Date: 01-2007
255. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Date: 01-2007
256. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Date: 01-2007
257. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Date: 01-2007
258. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Φροσύνης, Θεόδωρος
Date: 01-2007
259. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Date: 01-2007
260. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Author: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Date: 01-2007
261. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Author: Αγαπητός, Ορέστης
Date: 01-2007
262. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Author: Λέλλου, Αγγελική
Date: 01-2007
263. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Author: Νίκου, Γεώργιος
Date: 01-2007
264. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Author: Ζερμπά, Ναυσικά
Date: 01-2007
265. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
266. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Author: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Date: 01-2007
267. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Author: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Date: 01-2007
268. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Date: 01-2007
269. Πιστωτικός κίνδυνος & οικονομική δραστηριότητα
Author: Κατσούλης, Βασίλειος
Date: 01-2007
270. Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Author: Τρούπη, Λουίζα
Date: 01-2007
271. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Author: Μπατάλας, Επαμεινώνδας
Date: 01-2007
272. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Καγιάς, Βασίλειος
Date: 01-2007
273. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Author: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Date: 01-2007
274. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Τριβιζά, Ελευθερία
Date: 01-2007
275. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Ρυσοβά, Αννούλα
Date: 01-2007
276. Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
Author: Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ.
Date: 01-2007
277. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Διονυσάτου, Στυλιανή
Date: 01-2007
278. Τιμολόγηση και επιδράσεις δικτύου στην αγορά των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Author: Σωμαθιανός, Ευάγγελος
Date: 01-2007
279. Το υπόδειγμα CAPM βασισμένο στην κατανάλωση (C-CAPM)
Author: Στρουμπούλη, Ευαγγελία
Date: 01-2007
280. Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Author: Αλάμπεης, Γιώργος
Date: 01-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »