5628 Items found

241. Η σύνθεση των δημοσίων δαπανών και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σκούρα, Πηνελόπη
Date: 01-2007
242. Θεωρία τελωνειακών ενώσεων
Author: Μακαντάση, Ευμορφία
Date: 01-2007
243. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Author: Ζυρίδου, Βικτώρια
Date: 01-2007
244. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Date: 01-2007
245. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Author: Κυριακού, Ανίσα
Date: 01-2007
246. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Author: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Date: 01-2007
247. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Author: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Date: 01-2007
248. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Date: 01-2007
249. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Date: 01-2007
250. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Date: 01-2007
251. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Φροσύνης, Θεόδωρος
Date: 01-2007
252. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Date: 01-2007
253. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Author: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Date: 01-2007
254. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Author: Αγαπητός, Ορέστης
Date: 01-2007
255. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Author: Λέλλου, Αγγελική
Date: 01-2007
256. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Author: Νίκου, Γεώργιος
Date: 01-2007
257. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Author: Ζερμπά, Ναυσικά
Date: 01-2007
258. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
259. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Author: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Date: 01-2007
260. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Author: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Date: 01-2007
261. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Date: 01-2007
262. Πιστωτικός κίνδυνος & οικονομική δραστηριότητα
Author: Κατσούλης, Βασίλειος
Date: 01-2007
263. Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Author: Τρούπη, Λουίζα
Date: 01-2007
264. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Author: Μπατάλας, Επαμεινώνδας
Date: 01-2007
265. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Καγιάς, Βασίλειος
Date: 01-2007
266. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Author: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Date: 01-2007
267. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Τριβιζά, Ελευθερία
Date: 01-2007
268. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Ρυσοβά, Αννούλα
Date: 01-2007
269. Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
Author: Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ.
Date: 01-2007
270. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Διονυσάτου, Στυλιανή
Date: 01-2007
271. Τιμολόγηση και επιδράσεις δικτύου στην αγορά των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Author: Σωμαθιανός, Ευάγγελος
Date: 01-2007
272. Το υπόδειγμα CAPM βασισμένο στην κατανάλωση (C-CAPM)
Author: Στρουμπούλη, Ευαγγελία
Date: 01-2007
273. Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Author: Αλάμπεης, Γιώργος
Date: 01-2007
274. Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
Author: Καραμπαρμπούνης, Μάριος
Date: 01-2007
275. Υποδείγματα κερδοφορίας και αποδοτικότητας των τραπεζών
Author: Παναγιωτοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
276. Φορολογία και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σαραντίδης, Βασίλειος
Date: 01-2007
277. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
Author: Καυκάλας, Ιωσήφ
Date: 01-2007
278. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Author: Κοζώνη, Ελένη
Date: 01-2008
279. Currency options : pricing and hedging under stochastic volatility
Author: Πασχάλης, Θεόδωρος
Date: 01-2008
280. Discrete time state estimation
Author: Karapanagiotis, Pantelis
Date: 01-2008

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »