6097 Τεκμήρια βρέθηκαν

401. Essays on Great Depressions Episodes: an application of the Neoclassical Great Depressions methodology: the case of Greece 1979-2001
Συγγραφέας: Gogos, Stylianos G.
402. Essays on immigration and crime
Συγγραφέας: Kyrkopoulou, Eleni
Ημερομηνία: 2018
403. Essays on monetary policy and international financial markets
Συγγραφέας: Bratis, Theodoros D.
Ημερομηνία: 01/30/2015
404. Essays on monetary policy rules allowing for structural breaks
Συγγραφέας: Kazanas, Thanassis
Ημερομηνία: 01/30/2015
405. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Συγγραφέας: Angelopoulos, Georgios
Ημερομηνία: 01/30/2015
406. Essays on the predictive ability of the yield curve in the aftermath of the global financial crisis: a nonlinear approach
Συγγραφέας: Avdoulas, Christos
Ημερομηνία: 01/30/2015
407. Essays on the skill premium and the skill bias of technological change
Συγγραφέας: Richter, Barbara
Ημερομηνία: 2013
408. Estimate forward-looking risk premium from options probability density functions, a study of S&P500 index
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Γιώργος - Ηλίας
Ημερομηνία: 11-2011
409. Estimation of age and gender food availability from household budget survey data
Συγγραφέας: Karakou, Sofia K.
Ημερομηνία: 05-2003
410. Estimation of Population Trend from the Common Bird Census in the UK
Συγγραφέας: Zaliari, Eleni
Ημερομηνία: 31-10-2016
411. Estimation of the probability of bankruptcy for the Chemical Industry with the model Altman's Z-score
Συγγραφέας: Κωστάκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 01-2014
412. Estimation of the skeleton of directed acyclic graphs with PC and PenPC algorithms
Συγγραφέας: Vontas, Enias
Ημερομηνία: 07/13/2018
413. Estimation using generalized estimating equations in complex repeated measures data: an application to periodontitis data
Συγγραφέας: Athanasopoulou, Joanna E.
Ημερομηνία: 03-2005
414. Ethics in ancient Egypt: a rejoinder
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1969
415. Etude du marche
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1960
416. EU legislation in the field of M&As: evidence from case law studies in the Greek and the EU law system
Συγγραφέας: Papastergiou, Foteini G.
Ημερομηνία: 31-05-2018
417. Eurobib
Συγγραφέας: Δεληόγλου, Χριστίνα I.
Ημερομηνία: 10/24/2016
418. European banks systemic risk: A comparative study
Συγγραφέας: Πολυχρονοπούλου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 20-11-2015
419. European institutions, mechanisms and processes and the Greek financial crisis : an analysis
Συγγραφέας: Σκάρκου, Ιουλιανή-Λώρεν
Ημερομηνία: 2012
420. European union and Russia: their institutional, economic and political relations
Συγγραφέας: Malamos, Ioannis
Ημερομηνία: 2012
421. European Union’s performance in International Institutions
Συγγραφέας: Koutoulakou, Maria
Ημερομηνία: 2012
422. Evaluating market risk through arch econometric models: a multivariate case
Συγγραφέας: Sogiakas, Vasilios I.
Ημερομηνία: 01-2006
423. Evaluation of monetary policy in the Euro Area using Taylor rule: estimating output gap using Kalman filter
Συγγραφέας: Mavrigiannakis, Konstantinos, Μαυριγιαννάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 01/25/2018
424. Evaluation of social programs in the presence of selection bias
Συγγραφέας: Motakis, Efthimios Stefanou
Ημερομηνία: 09-2002
425. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Συγγραφέας: Καρατάσος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2002
426. Evidence of cointegration in the freight forward market
Συγγραφέας: Ρόβη, Βασιλική
Ημερομηνία: 22-09-2016
427. Evolution of the Scandinavian family
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1957
428. Examing the sources of economic growth : empirical tests on the baseline and augmented Solow model
Συγγραφέας: Μανάλης, Γιώργος
Ημερομηνία: 04-2015
429. Examining the existence of a long-term relationship between credit default swap and asset swap spreads of European corporate bonds
Συγγραφέας: Μπουρτζινού, Μαρία
Ημερομηνία: 06-2006
430. Exclusion strategies of new businesses
Συγγραφέας: Katsargyri, Georgia
Ημερομηνία: 01-2012
431. Exclusivities in vertically linked distribution networks
Συγγραφέας: Andritsos, Faidon
Ημερομηνία: 04-2014
432. Existence and uniqueness of a stationary and ergodic solution to stochastic recurrence equations via Matkowski’s FPT
Συγγραφέας: Arvanitis, Stelios
Ημερομηνία: 03/13/2017
433. Existing corporate & household insolvency frameworks: characteristics, weaknesses and necessary reforms
Συγγραφέας: Lolou, Christina K.
Ημερομηνία: 03/13/2017
434. Experiments with COAP over L2 technologies
Συγγραφέας: Καρδίτσης, Ηλίας
Ημερομηνία: 03/13/2017
435. Exploratory analysis and estimation using extreme value theory
Συγγραφέας: Kazamias, Panagiotis N.
Ημερομηνία: 09-2004
436. Exploratory analysis, model selection and checking of structural assumptions in football data
Συγγραφέας: Φλάκας, Ιωάννης Α., Flakas, Ioannis A.
Ημερομηνία: 09-2004
437. Exploring hedge fund performance during the recent global finanacial crisis
Συγγραφέας: Tsaroucha, Ourania
Ημερομηνία: 07-2013
438. Exploring information system's potential in the ECR context : developing CMFacts for P&G Europe
Συγγραφέας: Pramataris, Katherine
Ημερομηνία: 09-1996
439. Exploring relationship quality and its antecedents in the social media context: the application of the relational benefits and costs approach
Συγγραφέας: Tsimonis, Georgios
Ημερομηνία: 21-04-2016
440. Exploring short-term herding behavior in the US Corporate Bond Market
Συγγραφέας: Katsarou, Aikaterini-Maria
Ημερομηνία: 21-04-2016

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »