5714 Τεκμήρια βρέθηκαν

81. An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate volatility
Συγγραφέας: Φαρδούλης, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 12-2006
82. An empirical examination of greek stock returns based on CAPM and market model
Συγγραφέας: Kakoseou, Sotiria A., Κακοσαίου, Σωτηρία Α.
Ημερομηνία: 12-2006
83. An empirical investigation of contagion of risk between the sovereign and banking sectors in Eurozone
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Γεώργιος
Ημερομηνία: 12-2006
84. An empirical investigation of the relationship between FDI flows and exports
Συγγραφέας: Karagiotis, Apostolos
Ημερομηνία: 12-2006
85. An empirical testing of alternative specifications of the accounting valuation model
Συγγραφέας: Κατσά, Ειρήνη
Ημερομηνία: 12-2006
86. An examination of the Ricardian Equivalance worldwide; testing the connection between saving behavior and fiscal policies
Συγγραφέας: Papandrianos, Nikos
Ημερομηνία: 12-2006
87. An explanation of inter-regional and international inequalities
Συγγραφέας: Kalyvianakis, K.
Ημερομηνία: 1962
88. An exploratory analysis of the order book, order flow and execution on the Athens stock market
Συγγραφέας: Katradi-Mexi, Stavroula
Ημερομηνία: 2010
89. An impact of economic crisis on mortality in Greece
Συγγραφέας: Kavvadas, Stefanos N.
Ημερομηνία: 06-2015
90. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Συγγραφέας: Sofias, Yannis
Ημερομηνία: 10-2006
91. An investigation of the Poisson control charts
Συγγραφέας: Papadimas, Dimitrios G.
Ημερομηνία: 07-2014
92. An investigation on intra-Industry trade for the Greek tomato industry
Συγγραφέας: McDonald, Philip
Ημερομηνία: 07-2014
93. An M/G/1 queue system cart deliveries
Συγγραφέας: Mytalas, George
Ημερομηνία: 09-2002
94. An optimal design approach for the calibration
Συγγραφέας: Kallifidas, Christos N.
Ημερομηνία: 1999
95. An overview of engineering process control in the univariate and multivariate case
Συγγραφέας: Mexas, Spyridon K.
Ημερομηνία: 07-2003
96. An overview on automatic data editing
Συγγραφέας: Mniestris, Nikolaos Ioakim
Ημερομηνία: 09-2004
97. An overview on pharmaceutical parallel trade in European Union
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Αντώνης
Ημερομηνία: 04-2010
98. Analysis and comparison of the Greek parliamentary electoral systems of the period 1974-1999
Συγγραφέας: Kalogirou, Aikaterini G.
Ημερομηνία: 09-2000
99. Analysis and numerical simulations of a class of closed economy new Keynesian models
Συγγραφέας: Λαζαράκης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 03-2015
100. Analysis of cash flow statements
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2016
101. Analysis of hedge funds performance
Συγγραφέας: Μπούρος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 01-2007
102. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Συγγραφέας: Κοζώνη, Ελένη
Ημερομηνία: 01-2008
103. Analysis of requirements and specification of an intelligent and supportive electronic retailing environment over the internet
Συγγραφέας: Τζωρμπατζάκης, Αλέξης
Ημερομηνία: 02-1999
104. Analysis of software pricing strategies
Συγγραφέας: Δαρειωτάκη, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 05-2009
105. Analysis of survival data: oral squamous cell carcinomas on the tongue
Συγγραφέας: Costi, Eleni C.
Ημερομηνία: 03-2005
106. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Συγγραφέας: Κυριακάτος, Κυριάκος
Ημερομηνία: 02-1999
107. Analyzing the dependency of the spectral matrix of a var on the roots of its characteristic polynomial
Συγγραφέας: Xronis, George A.
Ημερομηνία: 01-2003
108. Analyzing the intergration in the euro corporate bonds market - a swap yield approach
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: 04-2003
109. Annexes de l' École
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: 1956
110. Annexes de l' École
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: [1965]
111. Anti-dumping practices: a safety valve or trade impediment?
Συγγραφέας: Angeli, Kyriaki
Ημερομηνία: 2018
112. Application of Copula functions in statistics
Συγγραφέας: Nikolopoulos, Aristidis K.
Ημερομηνία: 09-2007
113. Application of Heligman and Pollard formula for mortality rates in Greece
Συγγραφέας: Tsampounari, Aikaterini - Eirini
Ημερομηνία: 05-2015
114. Application of linear mixed models in the evaluation of the impact of hypo-chlorhydria in stomach on the physicochmemical characteristics of contents of stomach and upper small intentine of fasted adults
Συγγραφέας: Vertzoni, Maria
Ημερομηνία: 29-07-2016
115. Applications of stochastic analysis in sensitivity analysis and insurance mathematics
Συγγραφέας: Roumelioti, Eleni E., Ρουμελιώτη, Ελένη Ε.
Ημερομηνία: 13-10-2016
116. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Συγγραφέας: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Ημερομηνία: 01-2010
117. Applying personalization techniques in the context of digital interactive TV
Συγγραφέας: Παπαεμμανουήλ, Όλγα
Ημερομηνία: 02-2001
118. Apprenticeship
Συγγραφέας: Newman Fred, Delioglou, Christina
Ημερομηνία: 11/14/2016
119. Archival publications on selective military service
Συγγραφέας: McGill, Kenneth H.
Ημερομηνία: 1971
120. Are monthly seasonals real? Evidence from six markets
Συγγραφέας: Michalis, Anastasios
Ημερομηνία: 07-2014

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »