4955 Τεκμήρια βρέθηκαν

121. Bayesian inference for stochastic epidemic models in structured populations
Συγγραφέας: Γώγου, Άννα
Ημερομηνία: 03/31/2016
122. Bayesian MCMC in operational risk modelling
Συγγραφέας: Dalmara, Aikaterini
Ημερομηνία: 01-2015
123. Bayesian model and variable selection using MCMC: a review
Συγγραφέας: Alexandrou, Evangelia
Ημερομηνία: 07-2003
124. Behavioral finance και το φαινόμενο herding (αγέλη) στο χρηματιστήριο : μελέτη για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Αγγέλου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06-2012
125. Bilateral investment holdings - panel data techniques
Συγγραφέας: Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
Ημερομηνία: 06-2011
126. Binomial tests for sequences of points falling between symmetrical quality control limits
Συγγραφέας: Tzortzopoulos, P.
Ημερομηνία: 1984
127. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 06-2006
128. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Συγγραφέας: Ζόγκας, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 2013
129. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1925
130. Bundling, Tying and Competition Effects
Συγγραφέας: Δοντά, Ελπινίκη
Ημερομηνία: 1925
131. Business cycles fluctuations determinants in the EMU : a fixed-effects panel data analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Ημερομηνία: 12-2011
132. Business plan "Seven the easy markets"
Συγγραφέας: Κορκιδάκης, Κώστας
Ημερομηνία: 2002
133. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
134. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 10-2009
135. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2005
136. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2006
137. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Ημερομηνία: 2006
138. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006
139. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Ημερομηνία: 2006
140. Classical and Bayesian spatial autogressive models
Συγγραφέας: Konstantinidis, Ioannis K.
Ημερομηνία: 06-2003
141. Classification and regression trees with application to financial data
Συγγραφέας: Moirasgenti, Stavroula
Ημερομηνία: 12-2010
142. Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Συγγραφέας: Γούσιος, Στέργιος
Ημερομηνία: 2014
143. Cluster analysis for cost - effective sampling
Συγγραφέας: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Ημερομηνία: 08-2012
144. Cluster analysis techniques applications in automobile insurance
Συγγραφέας: Tsompanaki, Evgenia
Ημερομηνία: 05-2003
145. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Ημερομηνία: 05-2006
146. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Ημερομηνία: 2014
147. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 07-2011
148. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Ημερομηνία: 2014
149. Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Συγγραφέας: Rebelos, Athanasios
Ημερομηνία: 11-2012
150. Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 06-2014
151. Comparison of numerical methods for option pricing
Συγγραφέας: Μουρτζανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-2006
152. Competition and concentration in the Greek banking industry
Συγγραφέας: Παύλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 09-2012
153. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Συγγραφέας: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
154. Computational programs in specific statistical aspects
Συγγραφέας: Enotiadis, Charalampos I.
Ημερομηνία: 04-2000
155. Conditional power - stochastic curtailment
Συγγραφέας: Sotiropoulou, Christina I.
Ημερομηνία: 1997
156. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Ημερομηνία: 07-2014
157. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Ημερομηνία: 2009
158. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Ημερομηνία: 2009
159. Control charts and their applications in finance
Συγγραφέας: Agrafioti, Paraskevi Chr.
Ημερομηνία: 12-2012
160. Control charts for autocorrelated processes
Συγγραφέας: Papaleonida, Georgia Ekaterini A.
Ημερομηνία: 2001

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »