7050 Τεκμήρια βρέθηκαν

121. An examination of fundamental indexation using the Euro Stoxx 50 index
Συγγραφέας: Κοκκινιάς, Άγγελος
122. An examination of the Ricardian Equivalance worldwide; testing the connection between saving behavior and fiscal policies
Συγγραφέας: Papandrianos, Nikos
123. An explanation of inter-regional and international inequalities
Συγγραφέας: Kalyvianakis, K.
Ημερομηνία: 1962
124. An exploratory analysis of the order book, order flow and execution on the Athens stock market
Συγγραφέας: Katradi-Mexi, Stavroula
Ημερομηνία: 2010
125. An impact of economic crisis on mortality in Greece
Συγγραφέας: Kavvadas, Stefanos N.
Ημερομηνία: 06-2015
126. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Συγγραφέας: Sofias, Yannis
Ημερομηνία: 10-2006
127. An investigation of the Poisson control charts
Συγγραφέας: Papadimas, Dimitrios G.
Ημερομηνία: 07-2014
128. An investigation on intra-Industry trade for the Greek tomato industry
Συγγραφέας: McDonald, Philip
Ημερομηνία: 07-2014
129. An M/G/1 queue system cart deliveries
Συγγραφέας: Mytalas, George
Ημερομηνία: 09-2002
130. An optimal design approach for the calibration
Συγγραφέας: Kallifidas, Christos N.
Ημερομηνία: 1999
131. An overview of engineering process control in the univariate and multivariate case
Συγγραφέας: Mexas, Spyridon K.
Ημερομηνία: 07-2003
132. An overview on automatic data editing
Συγγραφέας: Mniestris, Nikolaos Ioakim
Ημερομηνία: 09-2004
133. An overview on pharmaceutical parallel trade in European Union
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Αντώνης
Ημερομηνία: 04-2010
134. Analysis and comparison of the Greek parliamentary electoral systems of the period 1974-1999
Συγγραφέας: Kalogirou, Aikaterini G.
Ημερομηνία: 09-2000
135. Analysis and numerical simulations of a class of closed economy new Keynesian models
Συγγραφέας: Λαζαράκης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 03-2015
136. Analysis of cash flow statements
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2016
137. Analysis of hedge fund strategies
Συγγραφέας: Δεδούσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 10/31/2016
138. Analysis of hedge funds performance
Συγγραφέας: Μπούρος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 01-2007
139. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Συγγραφέας: Κοζώνη, Ελένη
Ημερομηνία: 01-2008
140. Analysis of hedge of funds strategies
Συγγραφέας: Γήτα, Χριστίνα
Ημερομηνία: 18-10-2010
141. Analysis of requirements and specification of an intelligent and supportive electronic retailing environment over the internet
Συγγραφέας: Τζωρμπατζάκης, Αλέξης
Ημερομηνία: 02-1999
142. Analysis of software pricing strategies
Συγγραφέας: Δαρειωτάκη, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 05-2009
143. Analysis of supermarket sales data using independent mixture and hidden Markov models
Συγγραφέας: Asimaki, Kyriaki, Ασημάκη, Κυριακή
Ημερομηνία: 06/29/2018
144. Analysis of survival data: oral squamous cell carcinomas on the tongue
Συγγραφέας: Costi, Eleni C.
Ημερομηνία: 03-2005
145. Analysis of the "Bullwhip" effect in supply chains
Συγγραφέας: Φαραστέλη, Ουρανία
Ημερομηνία: 05/17/2019
146. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Συγγραφέας: Κυριακάτος, Κυριάκος
Ημερομηνία: 02-1999
147. Analyzing the dependency of the spectral matrix of a var on the roots of its characteristic polynomial
Συγγραφέας: Xronis, George A.
Ημερομηνία: 01-2003
148. Analyzing the intergration in the euro corporate bonds market - a swap yield approach
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: 04-2003
149. Annexes de l' École
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: 1956
150. Annexes de l' École
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: [1965]
151. Anomaly detection on system logs with graph analytics
Συγγραφέας: Zeakis, Alexandros F.
Ημερομηνία: 21-12-2018
152. Anti-dumping practices: a safety valve or trade impediment?
Συγγραφέας: Angeli, Kyriaki
Ημερομηνία: 2018
153. Application of Copula functions in statistics
Συγγραφέας: Nikolopoulos, Aristidis K.
Ημερομηνία: 09-2007
154. Application of Heligman and Pollard formula for mortality rates in Greece
Συγγραφέας: Tsampounari, Aikaterini - Eirini
Ημερομηνία: 05-2015
155. Application of Hidden Markov and related models to earthquake studies
Συγγραφέας: Orfanogiannaki, Aikaterini M.
Ημερομηνία: 2015
156. Application of linear mixed models in the evaluation of the impact of hypo-chlorhydria in stomach on the physicochmemical characteristics of contents of stomach and upper small intentine of fasted adults
Συγγραφέας: Vertzoni, Maria
Ημερομηνία: 29-07-2016
157. Applications of stochastic analysis in sensitivity analysis and insurance mathematics
Συγγραφέας: Roumelioti, Eleni E., Ρουμελιώτη, Ελένη Ε.
Ημερομηνία: 13-10-2016
158. Applications of survival analysis: personal loan data, financial distress prediction, new firm survival, customer lifetime, rivalry between multinational enterprises
Συγγραφέας: Βασιλείου, Χριστίνα, Vasileiou, Christina
Ημερομηνία: 13-10-2016
159. Applied regional environmental policy : the case of Greece
Συγγραφέας: Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Ημερομηνία: 01-2010
160. Applying personalization techniques in the context of digital interactive TV
Συγγραφέας: Παπαεμμανουήλ, Όλγα
Ημερομηνία: 02-2001

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »