5134 Τεκμήρια βρέθηκαν

161. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Ημερομηνία: 2014
162. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 07-2011
163. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Ημερομηνία: 2014
164. Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Συγγραφέας: Rebelos, Athanasios
Ημερομηνία: 11-2012
165. Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 06-2014
166. Comparison of numerical methods for option pricing
Συγγραφέας: Μουρτζανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-2006
167. Competition and concentration in the Greek banking industry
Συγγραφέας: Παύλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 09-2012
168. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
169. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Συγγραφέας: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
170. Computational programs in specific statistical aspects
Συγγραφέας: Enotiadis, Charalampos I.
Ημερομηνία: 04-2000
171. Computer intensive methods for statistical models with latent structures
Συγγραφέας: Gerontogianni, Stavroula, Γεροντογιάννη, Σταυρούλα Δ.
Ημερομηνία: 04-2000
172. Conditional power - stochastic curtailment
Συγγραφέας: Sotiropoulou, Christina I.
Ημερομηνία: 1997
173. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Ημερομηνία: 07-2014
174. Contrarian strategies in the Athens stock exchange : is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Ημερομηνία: 2009
175. Contrarian strategies in the Athens Stock Exchange: is there a rational explanation?
Συγγραφέας: Christakis, George
Ημερομηνία: 2009
176. Control charts and their applications in finance
Συγγραφέας: Agrafioti, Paraskevi Chr.
Ημερομηνία: 12-2012
177. Control charts for autocorrelated processes
Συγγραφέας: Papaleonida, Georgia Ekaterini A.
Ημερομηνία: 2001
178. Control charts for skewed distributions
Συγγραφέας: Maragos, Iosif Ioannis
Ημερομηνία: 2001
179. Core inflation, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων, τεχνική ανάλυση
Συγγραφέας: Γεωργάτσος, Εμμανουήλ Κων.
Ημερομηνία: 10-2006
180. Corporate control and a case study in Greek economy
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Γιάννης
Ημερομηνία: 12-1999
181. Corporate effective tax rates
Συγγραφέας: Τεβελέκης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 05-2014
182. Corporate yield spread and macroeconomic indicators
Συγγραφέας: Παντίδου, Παρασκευή
Ημερομηνία: 11-2006
183. Corrado Gini (1884-1965)
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1966
184. Correlation modelling with application to risk management
Συγγραφέας: Markopoulou, Chrysi E.
Ημερομηνία: 07-2014
185. Cost efficiency of the greek banking industry
Συγγραφέας: Μεσσήνης, Αντώνιος
Ημερομηνία: 10-2006
186. Crawling facebook : a social network analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2011
187. Credit rating agencies and their role debt crisis in the Euro area : "Guilty beyond reasonable doubt?"
Συγγραφέας: Σκουρτανιώτη, Ηλέκτρα
Ημερομηνία: 02-2012
188. Credit Rating Agencies: Aspects οf industrial οrganisation, use In financial markets and implications for asset prices
Συγγραφέας: Doundoulaki, Maria
Ημερομηνία: 05-2013
189. Credit rating agencies: Do they affect financial markets?
Συγγραφέας: Smponias, Fotis
Ημερομηνία: 05-2013
190. Credit risk
Συγγραφέας: Νανοπούλου, Αργυρώ
Ημερομηνία: 1999
191. Credit risk modeling: applications and literature review
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Γεώργιος Κ.
Ημερομηνία: 01-2014
192. Credit risk models and capital adequacy policy
Συγγραφέας: Πεντότης, Χαράλαμπος Ν.
Ημερομηνία: 01-2005
193. Crise monetaire et crise economique a Byzance du XIIIe au XVe sciecle
Συγγραφέας: Zakythinos, D. A.
Ημερομηνία: 1948
194. Critique of Dr. Kenneth V. Lottich: the role of politics in changing civilizations
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1967
195. Critique of two studies dealing with selected americandanishand Greek families
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1968
196. Croissance et programmes d'expansion
Συγγραφέας: Roy, Rene
Ημερομηνία: 1971
197. Cross-market deviations in options prices and credit default swap spreads : evidence from earnings surprises
Συγγραφέας: Ελαιοτριβάρης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 07-2013
198. Currency options : pricing and hedging under stochastic volatility
Συγγραφέας: Πασχάλης, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 01-2008
199. Cusum procedures in statistical process control
Συγγραφέας: Maravelakis, Petros E.
Ημερομηνία: 1998
200. Das Handwerk und die Kleinbetriebe des Einzelhandels in der modernen Volkswirtschaft
Συγγραφέας: Gutersohn, A.
Ημερομηνία: 1959

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »