5714 Τεκμήρια βρέθηκαν

161. Bayesian model and variable selection using MCMC: a review
Συγγραφέας: Alexandrou, Evangelia
Ημερομηνία: 07-2003
162. Bayesian modelling of high dimensional financial data using latent gaussian models
Συγγραφέας: Αλεξόπουλος, Αγγελής Ν., Alexopoulos, Angelis N.
Ημερομηνία: 07-2003
163. Bayesian variable selection and shrinkage using Lasso methods
Συγγραφέας: Katsarps, Michail
Ημερομηνία: 07-2003
164. Bayesian variable selection using hyper-g prior and adaptive sampling
Συγγραφέας: Anastasakis, Fivos
Ημερομηνία: 12-06-2015
165. Behavioral finance και το φαινόμενο herding (αγέλη) στο χρηματιστήριο : μελέτη για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Αγγέλου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06-2012
166. Behavioral Macroeconomics and an application of a behavioral model on countries of Greece, Ireland, Italy and Spain
Συγγραφέας: Grigoryan, Gagik
Ημερομηνία: 06-2012
167. Behavioral-based price discrimination
Συγγραφέας: Κεντρωτά, Αναστασία
Ημερομηνία: 06-2012
168. Bilateral investment holdings - panel data techniques
Συγγραφέας: Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
Ημερομηνία: 06-2011
169. Binomial tests for sequences of points falling between symmetrical quality control limits
Συγγραφέας: Tzortzopoulos, P.
Ημερομηνία: 1984
170. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 06-2006
171. Blue growth and the monetary valuation of the multi‐use offshore platforms
Συγγραφέας: Papagianni, Chrysoula
Ημερομηνία: 22-01-2015
172. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Συγγραφέας: Ζόγκας, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 2013
173. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1925
174. Bundling, Tying and Competition Effects
Συγγραφέας: Δοντά, Ελπινίκη
Ημερομηνία: 1925
175. Business cycles fluctuations determinants in the EMU : a fixed-effects panel data analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Ημερομηνία: 12-2011
176. Business plan "Seven the easy markets"
Συγγραφέας: Κορκιδάκης, Κώστας
Ημερομηνία: 2002
177. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
178. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
Ημερομηνία: 02-2007
179. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 10-2009
180. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2005
181. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2006
182. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Ημερομηνία: 2006
183. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006
184. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Ημερομηνία: 2006
185. Classical and Bayesian spatial autogressive models
Συγγραφέας: Konstantinidis, Ioannis K.
Ημερομηνία: 06-2003
186. Classification and regression trees with application to financial data
Συγγραφέας: Moirasgenti, Stavroula
Ημερομηνία: 12-2010
187. Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Συγγραφέας: Γούσιος, Στέργιος
Ημερομηνία: 2014
188. Cloud forensics
Συγγραφέας: Μουλιανιτάκη, Ιζαμπέλα
Ημερομηνία: 2014
189. Cluster analysis for cost - effective sampling
Συγγραφέας: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Ημερομηνία: 08-2012
190. Cluster analysis techniques applications in automobile insurance
Συγγραφέας: Tsompanaki, Evgenia
Ημερομηνία: 05-2003
191. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Ημερομηνία: 05-2006
192. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Ημερομηνία: 2014
193. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 07-2011
194. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Ημερομηνία: 2014
195. Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Συγγραφέας: Rebelos, Athanasios
Ημερομηνία: 11-2012
196. Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 06-2014
197. Communication games and the revelation principle in supply chain management
Συγγραφέας: Zissis, Dimitris
Ημερομηνία: 10/12/2015
198. Comparison of numerical methods for option pricing
Συγγραφέας: Μουρτζανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-2006
199. Competition and concentration in the Greek banking industry
Συγγραφέας: Παύλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 09-2012
200. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »