5612 Τεκμήρια βρέθηκαν

161. Behavioral-based price discrimination
Συγγραφέας: Κεντρωτά, Αναστασία
162. Bilateral investment holdings - panel data techniques
Συγγραφέας: Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
Ημερομηνία: 06-2011
163. Binomial tests for sequences of points falling between symmetrical quality control limits
Συγγραφέας: Tzortzopoulos, P.
Ημερομηνία: 1984
164. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 06-2006
165. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Συγγραφέας: Ζόγκας, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 2013
166. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1925
167. Bundling, Tying and Competition Effects
Συγγραφέας: Δοντά, Ελπινίκη
Ημερομηνία: 1925
168. Business cycles fluctuations determinants in the EMU : a fixed-effects panel data analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Ημερομηνία: 12-2011
169. Business plan "Seven the easy markets"
Συγγραφέας: Κορκιδάκης, Κώστας
Ημερομηνία: 2002
170. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
171. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
Ημερομηνία: 02-2007
172. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 10-2009
173. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2005
174. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2006
175. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Ημερομηνία: 2006
176. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006
177. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Ημερομηνία: 2006
178. Classical and Bayesian spatial autogressive models
Συγγραφέας: Konstantinidis, Ioannis K.
Ημερομηνία: 06-2003
179. Classification and regression trees with application to financial data
Συγγραφέας: Moirasgenti, Stavroula
Ημερομηνία: 12-2010
180. Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Συγγραφέας: Γούσιος, Στέργιος
Ημερομηνία: 2014
181. Cloud forensics
Συγγραφέας: Μουλιανιτάκη, Ιζαμπέλα
Ημερομηνία: 2014
182. Cluster analysis for cost - effective sampling
Συγγραφέας: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Ημερομηνία: 08-2012
183. Cluster analysis techniques applications in automobile insurance
Συγγραφέας: Tsompanaki, Evgenia
Ημερομηνία: 05-2003
184. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Ημερομηνία: 05-2006
185. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Ημερομηνία: 2014
186. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 07-2011
187. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Ημερομηνία: 2014
188. Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Συγγραφέας: Rebelos, Athanasios
Ημερομηνία: 11-2012
189. Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 06-2014
190. Communication games and the revelation principle in supply chain management
Συγγραφέας: Zissis, Dimitris
Ημερομηνία: 10/12/2015
191. Comparison of numerical methods for option pricing
Συγγραφέας: Μουρτζανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-2006
192. Competition and concentration in the Greek banking industry
Συγγραφέας: Παύλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 09-2012
193. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
194. Competition in the presence of Network Effects
Συγγραφέας: Brattos, Helias
Ημερομηνία: 09-2012
195. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Συγγραφέας: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
196. Computational programs in specific statistical aspects
Συγγραφέας: Enotiadis, Charalampos I.
Ημερομηνία: 04-2000
197. Computer intensive methods for statistical models with latent structures
Συγγραφέας: Gerontogianni, Stavroula, Γεροντογιάννη, Σταυρούλα Δ.
Ημερομηνία: 04-2000
198. Conditional power - stochastic curtailment
Συγγραφέας: Sotiropoulou, Christina I.
Ημερομηνία: 1997
199. Conduct of monetary policy and financial crises
Συγγραφέας: Gkoumas, Nikolaos
Ημερομηνία: 06/01/2017
200. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Ημερομηνία: 07-2014

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »