4955 Τεκμήρια βρέθηκαν

241. Efficient market hypothesis: the case of the London Stock Exchange
Συγγραφέας: Vidali, Maria
Ημερομηνία: 05-2013
242. Efficient texture representation and sampling algorithms for real-time rendering
Συγγραφέας: Mavridis, Pavlos
Ημερομηνία: 04-2013
243. Einige gedanken zur ost-und sudosteuropaforschung in Deutschland unter besonderer berucksichtigung Munchens und der Wirtschafts-und Sozialwissenschaften
Συγγραφέας: Meier, Jens
Ημερομηνία: 1971
244. Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Συγγραφέας: Kouki, Amairisa
Ημερομηνία: 01-2007
245. Empirical tests of the capital asset pricing model
Συγγραφέας: Parissi, Sofia
Ημερομηνία: 09-1997
246. Employment the page object pattern for testing web - based applications
Συγγραφέας: Μαρκάκη, Μαρία
Ημερομηνία: 2013
247. Endogenous techonoligal growth, Romer 1990
Συγγραφέας: Massaros, Giannis
Ημερομηνία: 02-2015
248. Entry barriers as exclusionary strategy
Συγγραφέας: Ξυνού, Ευγενία
Ημερομηνία: 01-2008
249. Environmental Performance in the Supply Chain using Simulation: the impact of Ordering Policies
Συγγραφέας: Trachana, Theodora
Ημερομηνία: 2014
250. EOK και Ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Κριμπάς, Δημοσθένης
Ημερομηνία: 1984
251. Equal mutual fund's performance evaluation : can Greek mutual funds managers outguess the market?
Συγγραφέας: Verri, Georgia D.
Ημερομηνία: 11-2011
252. Erich Preiser in Memoriam (1900-1967)
Συγγραφέας: Schneider, Erich
Ημερομηνία: 1968
253. ERP συστήματα κι επιδράσεις στη διοικητική λογιστική
Συγγραφέας: Γάκης, Θοδωρής
Ημερομηνία: 31/10/2005
254. Essai critique sur les fondements de la comptabilite
Συγγραφέας: Tsimaras, Marios N.
Ημερομηνία: 1932
255. Essays in applied microeconometrics : I. Discrete deforestation with spatial interactions II. Employment transitions of older persons in Britain III. Sibling post-schooling educational attainment
Συγγραφέας: Emmanouilidi, Elpianna
Ημερομηνία: 05-2013
256. Essays in financial economics
Συγγραφέας: Andrikopoulos, Athanasios
Ημερομηνία: 07-2012
257. Essays in industrial organization : vertical relations and product differentiation
Συγγραφέας: Kourandi, Frago
Ημερομηνία: 07-2010
258. Essays in Βayesian econometrics
Συγγραφέας: Tasiopoulos, Anastasios
Ημερομηνία: 10/31/2016
259. Essays on applied panel data econometrics
Συγγραφέας: Polycarpou, Ioannis
Ημερομηνία: 12-2014
260. Essays on forecasting interest rates, economic activity and in‡ation, based on factor models of the yield curve
Συγγραφέας: Argyropoulos, Efthymios
Ημερομηνία: 2013
261. Essays on general training, contracts and the relationship between power and efficiency
Συγγραφέας: Bilanakos, Christos
Ημερομηνία: 2010
262. Essays on monetary policy and international financial markets
Συγγραφέας: Bratis, Theodoros D.
Ημερομηνία: 01/30/2015
263. Essays on the Informational Efficiency of the Credit Default Swap Market
Συγγραφέας: Angelopoulos, Georgios
Ημερομηνία: 01/30/2015
264. Essays on the predictive ability of the yield curve in the aftermath of the global financial crisis: a nonlinear approach
Συγγραφέας: Avdoulas, Christos
Ημερομηνία: 01/30/2015
265. Essays on the skill premium and the skill bias of technological change
Συγγραφέας: Richter, Barbara
Ημερομηνία: 2013
266. Estimate forward-looking risk premium from options probability density functions, a study of S&P500 index
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Γιώργος - Ηλίας
Ημερομηνία: 11-2011
267. Estimation of age and gender food availability from household budget survey data
Συγγραφέας: Karakou, Sofia K.
Ημερομηνία: 05-2003
268. Estimation of the probability of bankruptcy for the Chemical Industry with the model Altman's Z-score
Συγγραφέας: Κωστάκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 01-2014
269. Estimation using generalized estimating equations in complex repeated measures data: an application to periodontitis data
Συγγραφέας: Athanasopoulou, Joanna E.
Ημερομηνία: 03-2005
270. Ethics in ancient Egypt: a rejoinder
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1969
271. Etude du marche
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Ημερομηνία: 1960
272. Eurobib
Συγγραφέας: Δεληόγλου, Χριστίνα I.
Ημερομηνία: 10/24/2016
273. European institutions, mechanisms and processes and the Greek financial crisis : an analysis
Συγγραφέας: Σκάρκου, Ιουλιανή-Λώρεν
Ημερομηνία: 2012
274. Evaluating market risk through arch econometric models: a multivariate case
Συγγραφέας: Sogiakas, Vasilios I.
Ημερομηνία: 01-2006
275. Evaluation of social programs in the presence of selection bias
Συγγραφέας: Motakis, Efthimios Stefanou
Ημερομηνία: 09-2002
276. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Συγγραφέας: Καρατάσος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2002
277. Evolution of the Scandinavian family
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Ημερομηνία: 1957
278. Examing the sources of economic growth : empirical tests on the baseline and augmented Solow model
Συγγραφέας: Μανάλης, Γιώργος
Ημερομηνία: 04-2015
279. Examining the existence of a long-term relationship between credit default swap and asset swap spreads of European corporate bonds
Συγγραφέας: Μπουρτζινού, Μαρία
Ημερομηνία: 06-2006
280. Exclusion strategies of new businesses
Συγγραφέας: Katsargyri, Georgia
Ημερομηνία: 01-2012

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »