1. Η ασθένεια του χαρτονομίσματος και οι τρόποι θεραπείας αυτής
Συγγραφέας: Δούκας, Γεώργιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
2. Θεωρία της Δημόσιας Οικονομίας
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
3. Η πείρα εκ των σύγχρονων νομισματικών φαινομένων
Συγγραφέας: Παπέλης, Ι.Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
4. Η εν Βαρσοβία XVII σύνοδος του Institut International De Statistique και τα Οικονομικά βαρόμετρα
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
5. Ιούλιος Beloch (21.1.1854 - 7.2.1929)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929

Σελίδες:  1