1. Τουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες: η δικαιοσύνη εν Άνδρω επί Τουρκοκρατίας
Συγγραφέας: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
2. Η έκθεσις (1938) του διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και η εφαρμογή των συμβάσεων
Συγγραφέας: Ζάρρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
3. Guiseppe Gerola (21 Σεπτεμβρίου 1938)
Συγγραφέας: Σπανάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
4. Νομική και Κοινωνιολογική θεώρησις της ιδέας του Έθνους
Συγγραφέας: Αλεξιάδης, Γεώργιος Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939

Σελίδες:  1