1. Έκθεσις επί του ισολογισμού του έτους 1951 της Τραπέζης της Ελλάδος
Συγγραφέας: Μαντζαβίνος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
2. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εις την οικονομίαν: συμβολή εις την μορφολογίαν της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
3. Η έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος του Ακαδημαϊκού Κ. Βαρβαρέσου
Συγγραφέας: Δεληβάνης, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
4. Διεθνείς στατιστικαί συνελεύσεις: Ινδίαι 1951
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
5. Εισαγωγή εις την θεωρίαν της Απασχολήσεως: μέρος Α΄
Συγγραφέας: Robinson, Joan, Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
6. Η Στατιστική και αι επιστήμαι Παρατηρήσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951

Σελίδες:  1