1. Κυριάκος Βαρβαρέσος
Συγγραφέας: Δελιβάνης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
2. Η ελληνική οικονομία η κοινή αγορά και η ελευθέρα ζώνη ευρωπαϊκών συναλλαγών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
3. Το πρόβλημα αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας επί τη προβλέψει της συμμετοχής της Ελλάδος εις την Ε.Ζ.Ε.Σ.
Συγγραφέας: Δαμασκηνίδης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
4. Η συμβολή των μαθηματικών εις την οικονομικήν θεωρίαν
Συγγραφέας: Σαραντίδης, Ρ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
5. Η εθνική οικονομία του Ισραήλ
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
6. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Κολόμβος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
7. Το Expansion Effect εις τας υπανάπτυκτους χώρας
Συγγραφέας: Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
8. Μορφολογία και παθογένεια της ελληνικής υπαναπτύξεως
Συγγραφέας: Γρηγορογιάννης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959

Σελίδες:  1