1. Οικονομική και κοινωνική πολιτική εις τα σύγχρονα Συντάγματα: κονωνική δημοκρατία
Συγγραφέας: Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
2. Η επίδρασις διαφόρων ρυθμών οικονομικής δραστηριότητος επί της κατανομής του Εθνικού εισοδήματος: η περίπτωσις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
3. Κατανομή του εθνικού εισοδήματος και της απασχολήσεως εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Γερωνυμάκης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
4. Αι αμοιβαίαι σχέσεις δημοσιονομικής και νομισματικής αρχής
Συγγραφέας: Κανάς, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
5. Επένδυσις εις τον ανθρώπινον παράγοντα και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
6. Οικονομική ιστορία και μέθοδος
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
7. Διαγραφομέναι τάσεις εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης, Νικ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
8. Progres technique et conjoncture economique
Συγγραφέας: Dupriez, Leon H.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
9. Γεώργιος Ιωαν. Μαλάνος (1919-1962)
Συγγραφέας: Παπανδρέου, Ανδρέας Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
10. An explanation of inter-regional and international inequalities
Συγγραφέας: Kalyvianakis, K.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
11. Some empirical evidence on the international business cycle
Συγγραφέας: Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
12. The future of the marketing terminology
Συγγραφέας: Zevgarides, Spyros
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962

Σελίδες:  1