221. Ο Πρύτανις της Σχολής προσφωνών τους νεοεισερχόμενους εις την Σχολήν φοιτητάς
Format: pdf
Date: [1964]
222. Λόγος του Πρυτάνεως κ. Σπ. Καλογερόπουλου - Στρατή κατά την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών
Author: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: [1964]
223. Ορκωμοσία των πρωτοετών σπουδαστών
Format: pdf
Date: [1964]
224. Πανηγυρικός επί τη επέτειω της Εκατονταετηρίδος της ενώσεως της Επτανήσου μετά της μητρός Ελλάδος
Author: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: [1964]
225. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 1963-1964
Format: pdf
Date: [1964]
226. Εγγραφή-φοίτησις-εξετάσεις
Format: pdf
Date: [1964]
227. Εργαστήρια
Format: pdf
Date: [1964]
228. Εμπορευματολογικόν Μουσείον
Format: pdf
Date: [1964]
229. Εκπαιδευτικαί εκδρομαί
Format: pdf
Date: [1964]
230. Ο κ.Πρύτανις μετά των κ.κ.καθηγητών και σπουδαστών κατά την επίσκεψιν του εργοστασίου λιπασμάτων Νέας Καρβάλους (Καβάλα)
Format: pdf
Date: [1964]
231. Από την μεγάλην εκδρομήν της Σχολής εις Βόρειον Ελλάδα. Από την δεξίωσιν προς τιμήν του Πρυτάνεως των καθηγητών και των σπουδαστών εις την Στρατιωτικήν Λέσχην Καβάλας
Format: pdf
Date: [1964]
232. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Format: pdf
Date: [1964]
233. Σωματική αγωγή
Format: pdf
Date: [1964]
234. Η Α.Β.Υ. η Διάδοχος Ειρήνη ο Πρύτανις της Σχολής Σ. Καλογερόπουλος-Στρατής και λοιποί επίσημοι κατά την απονομήν Επάθλων των Φοιτητικών Σκοπευτικών Αγώνων εις το Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού. Η Σχολή ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια Ανωτάτων Σχολών.
Format: pdf
Date: [1964]
235. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Format: pdf
Date: [1964]
236. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Format: pdf
Date: [1964]
237. Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Format: pdf
Date: [1964]
238. Διατελέσαντες καθηγηταί της Σχολής
Format: pdf
Date: [1964]
239. Διδάκτορες Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών
Format: pdf
Date: [1964]
240. Πτυχιούχοι Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 1963-1964
Format: pdf
Date: [1964]

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »