1. Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Συγγραφέας: Μαναράκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
2. Η αποστολή του κρατικού προϋπολογισμού εις την σύγχρονον κοινωνίαν
Συγγραφέας: Σπέντζας, Σάββας Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
3. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημ. Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της τραπέζης επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Συγγραφέας: Γαλάνης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
4. Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κου Αχιλλέως Κομινού προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Συγγραφέας: Κομινός, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
5. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
6. Pareto and his circulation of elites
Συγγραφέας: Marcoglou, Emmanuel E.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970

Σελίδες:  1