201. Α.Μ. Ανδρεάδης (1876-1935)
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1935
202. Η χρηματική θεωρία της πίστεως
Author: Χασαπόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1935
203. Ο μονοπωλιακός χαρακτήρ της οικονομικής του καπνού οργανώσεως: Μέρος Β΄. Οικονομική πολιτική του κράτους επί του καπνού
Author: Βαρβερόπουλος, Βασιλ. Γ.
Format: pdf
Date: 1935
204. Περιοδικαί στατιστικαί συναρτήσεις
Author: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Format: pdf
Date: 1935
205. Οι λιγνίται
Author: Κιλίμης, Π.
Format: pdf
Date: 1935
206. Η εξισορρόπησις των διεθνών πληρωμών
Author: Χριστοδουλόπουλος, Πίνδαρος
Format: pdf
Date: 1935
207. Εισαγωγή εις το γεωργικόν δίκαιον
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1936
208. Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Author: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Format: pdf
Date: 1936
209. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος (1864-1936)
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1936
210. Κοινωνιολογία της προπαγάνδας των κομμάτων στην Ελλάδα
Author: Παμπούκης, Πάνος Χ.
Format: pdf
Date: 1936
211. Η οικονομική πολιτική και ο πλούτος του Αλή πασά των Ιωαννίνων
Author: Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Format: pdf
Date: 1936
212. Εισαγωγή της λογιστικής μεθόδου εν τη Ελληνική αγροτική οικονομία: Μέρος Α΄. Σημασία και χρησιμοποίησις των λογιστικο-στατιστικών δεδομένων εν τη αγροτική οικονομία
Author: Τσιμάρας, Μ.Ν.
Format: pdf
Date: 1936
213. Αι γραφικαί μεθόδοι εν τη στατιστική
Author: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Format: pdf
Date: 1936
214. Η κοινωνική πολιτική και αι κοινωνικαί ασφαλίσεις
Author: Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
Format: pdf
Date: 1936
215. Εισαγωγή της λογιστικής μεθόδου εν τη Ελληνική αγροτική οικονομία: Μέρος Β΄ Γ΄ Δ΄
Author: Τσιμάρας, Μ.Ν.
Format: pdf
Date: 1936
216. Η οικονομικο-γεωγραφική μεταμόρφωσις της Ρωσσίας
Author: Καρανίκας, Κωνστ. Π.
Format: pdf
Date: 1937
217. Alfred Marshall (1842-1924)
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1937
218. Η κοινωνική οικονομική ως επιστήμη
Author: Bruno, Moll, Χαλκιόπουλος, Γ.Β.
Format: pdf
Date: 1937
219. Το νέο Σύνταγμα των Σοβιέτ και η πολιτική οικονομική και κοινωνική εξέλιξις της χώρας
Author: Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Format: pdf
Date: 1937
220. Η XXXIV Σύνοδος του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής εν Αθήναις
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1937

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »