461. Η Κύπρος από γεωργοοικονομικήν άποψιν
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
462. Έκθεσις επί των Πεπραγμένων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά το έτος 1960
Συγγραφέας: Χέλμης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
463. Ο σκοπός του ουδετερισμού
Συγγραφέας: Schwarzenberger, Georg
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
464. Αγροτική ανάπτυξις της Κρήτης
Συγγραφέας: Σέττας, Νικόλαος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1963
465. Price determination in public Enterprise: the marginal cost controversy and other relevant issues
Συγγραφέας: Lenoudia, P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1963
466. Η οικονομική προβληματική της κατανομής της περιουσίας
Συγγραφέας: Στυλιδιώτης, Κώστας, Preiser, Erich
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
467. Έκθεσις του Διοικητού της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδου επί του Ισολογισμού του έτους 1963
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
468. Αριθμοί και κείμενα των εξόδων κατοχής και η αξίωσις της Ελλάδος
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
469. Η συμβολή του Hermann Gross εις την Οικονομικήν έρευναν της Ν.Α. Ευρώπης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
470. Οι λογιστικοί κανονισμοί εις την αρχαίαν Ελλάδα
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
471. Ενδεικνυόμεναι κατευθύνσεις της πολιτικής της βιομηχανικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Χαλικιάς, Δημ. Ι., Αγαπητίδης, Σωτ. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
472. The economic theory of the austrian school
Συγγραφέας: Anagnos, Nicholas C.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
473. Παραγωγικότης και σχεδιασμένες οικονομίες
Συγγραφέας: Κατζουράκης, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
474. Η έννοια και η μορφή των επενδύσεων εις την παιδείαν
Συγγραφέας: Ψαχαρόπουλος, Γεώργιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
475. Οι τάσεις του σοσιαλισμού στην σύγχρονη εποχή
Συγγραφέας: Νικολινάκος, Μάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
476. Η Ολλανδία πρότυπον δια τα ευρωπαϊκά κράτη
Συγγραφέας: Κίννα, Ι. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
477. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος καθηγητού Ξεν. Ζολώτα εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού του έτους 1964
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
478. Έκθεσις του Διοικητού της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδου επί του Ισολογισμού του έτους 1964
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
479. Η κοινωνική και ψυχολογική άποψις της ασφαλίσεως
Συγγραφέας: Νικολάου, Χρήστος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
480. Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γεώργιου Μαύρου επί του Ισολογισμού του έτους 1964
Συγγραφέας: Μαύρος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »