501. Περί της φιλοσοφίαν της ιστορίας Marx-Spengler-Toynbee
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
502. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Συγγραφέας: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
503. Προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
504. Η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος: αι δυσχέρειαι
Συγγραφέας: Παπαλεξανδρής, Γεώργιος Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
505. Αι χρήσεις των υποδειγματικών (models) εις την επιχειρηματικήν διοίκησιν
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
506. Οι βιομηχανικοί στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος
Συγγραφέας: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
507. Σκέψεις οικονομικής και φιλοσοφικής σκέψεως
Συγγραφέας: Λιακατάς, Λουκάς Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
508. Παρατηρήσεις τινές επί της οικονομικής αναπτύξεως και του εξωτερικού δημόσιου χρέους
Συγγραφέας: Μάντικας, Αγαμέμνονας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
509. Σύγκρισις απόψεων παλαιοτέρων και σύγχρονων συγγραφέων περί σταδίου οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
510. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Συγγραφέας: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
511. Εις την διαδοχήν των πολιτισμών
Συγγραφέας: Τσιριντάνης, Α. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
512. Ηλία Βενέζη : Εμμανουήλ Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της μάχης της Κρήτης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
513. Corrado Gini (1884-1965)
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
514. Taking inventory of contemporary economic theory
Συγγραφέας: Anagnos, Nicholas C.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
515. Critique of Dr. Kenneth V. Lottich: the role of politics in changing civilizations
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
516. Πολιτική εισοδήματος: προϋποθέσεις εφαρμογής της μέσα στα διαρθρωτικά πλαίσια των νεοκαπιταλιστικών οικονομιών της Ευρώπης
Συγγραφέας: Γερμίδης, Δημήτριος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
517. Αστυφιλικά ρεύματα εν Ελλάδι: σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
Συγγραφέας: Νάκος, Γεώργιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
518. Πολλαπλασιαστικαί επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής επί "ανοικτής" οικονομίας
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
519. Οικονομική οργάνωσις της κοινωνικής ασφαλίσεως εν Ελλάδι και αλλαχού
Συγγραφέας: Πρεβελάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
520. Το 1821 και τα σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού
Συγγραφέας: Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »