581. Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Author: Μαναράκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1970
582. Η αποστολή του κρατικού προϋπολογισμού εις την σύγχρονον κοινωνίαν
Author: Σπέντζας, Σάββας Π.
Format: pdf
Date: 1970
583. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημ. Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της τραπέζης επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Author: Γαλάνης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1970
584. Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κου Αχιλλέως Κομινού προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Author: Κομινός, Αχιλλέας
Format: pdf
Date: 1970
585. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Author: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Format: pdf
Date: 1970
586. Pareto and his circulation of elites
Author: Marcoglou, Emmanuel E.
Format: pdf
Date: 1970
587. Αι κινήσεις κεφαλαίων και το διεθνές νομισματικόν σύστημα
Author: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Format: pdf
Date: 1971
588. Διοικητική προπαρασκευή επιχειρηματικής δράσεως
Author: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Format: pdf
Date: 1971
589. Η θεωρητική και η πρακτική σπουδαιότης της επιστήμης της εργασίας της ανθρώπινης δραστηριότητας δια την Ελλάδα και δι'ολόκληρον την ανθρωπότητα καθιστά αναγκαία την ίδρυσιν ειδικής έδρας εις τα πανεπιστήμια και τας ανωτάτας σχολάς
Author: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Format: pdf
Date: 1971
590. Οι φυσιοκράται και η οικονομική ανάπτυξις
Author: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Format: pdf
Date: 1971
591. Το κράτος και η οικονομική επιχείρησις
Author: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 1971
592. Η επίδρασις της οικονομικής επιστήμης επί της εξελίξεως του δικαίου και της κοινωνικής οργανώσεως
Author: Δαμαλάς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 1971
593. Μερικές σκέψεις για την συγγραφή της Ιστορίας της Επτανήσου στην περίοδο 1815-1864
Author: Μεταξάς, Β.Ν.
Format: pdf
Date: 1971
594. Κοινωνία και οικονομία στην Ελληνική Λιθική Εποχή
Author: Ευελπίδης, Χρύσος
Format: pdf
Date: 1971
595. Μαθηματικός προγραμματισμός και οικονομική ανάλυσις
Author: Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Format: pdf
Date: 1971
596. Σύγχρονα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων
Author: Λογοθέτης, Μιλτιάδης Ι.
Format: pdf
Date: 1971
597. Κοινωνική ανισότης εν τη ανωτάτη εκπαίδευσει: τα πορίσματα μιας κοινωνιολογικής ερεύνης επί ελληνικών δεδομένων
Author: Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 1971
598. Επίδρασις της εκβιομηχανίσεως επί του περιβάλλοντος
Author: Καραγιάννης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 1971
599. O Wicksell και το επίπεδον τιμών
Author: Κώνστας, Κ.
Format: pdf
Date: 1971
600. Κέντρα επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών: σπουδαιότης και αποστολή σκοπιμότης ιδρύσεως εν Ελλάδι
Author: Σπανογιαννάκης, Ραδάμανθυς
Format: pdf
Date: 1971

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »