121. Η αναγέννησις της εγελιανής θεωρίας και η επανέκδοσις των έργων του Έγελου
Author: Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Format: pdf
Date: 1928
122. Το τέλος του Laissez-Faire ιδέαι προς συνύφανσιν της ιδωτικής και της κοινωνικής οικονομίας
Author: Keynes, John M.
Format: pdf
Date: 1928
123. Ο θεσμός του συμβουλίου της επικρατείας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (27 Μαρτίου 1928)
Author: Μερτικόπουλος, Π.
Format: pdf
Date: 1928
124. Μια νέα θεμελίωσις του Ευδαιμονισμού εν τη Ηθική: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (6 Απριλίου 1928)
Author: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Format: pdf
Date: 1928
125. Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (23 Απριλίου 1928)
Author: Ζήσης, Πέτρος Γ.
Format: pdf
Date: 1928
126. Μέθοδος και Σύστημα της Κοινωνιολογίας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (8 Μαΐου 1928)
Author: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Format: pdf
Date: 1928
127. Περί των Μικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: άρθρον 35ον του Συντάγματος
Author: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Format: pdf
Date: 1928
128. Η έννοια του φορολογικού εισοδήματος
Author: Σάντης, Δημήτριος Κ.
Format: pdf
Date: 1928
129. Ιστορία της πολιτικής οικονομίας
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1929
130. Περί Ηνωμένης Ακτοπλοΐας
Author: Παπαμιχαλόπουλος, Δ.Γ.
Format: pdf
Date: 1929
131. Το μητρικόν Δίκαιον εν Σάμω
Author: Ζαφειρίου, Νικ.
Format: pdf
Date: 1929
132. Κριτική της Κοινής Γνώμης
Author: Λεμπέσης, Ε.
Format: pdf
Date: 1929
133. Σωκράτης Ιασεμίδης (1878-1929)
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1929
134. Η ασθένεια του χαρτονομίσματος και οι τρόποι θεραπείας αυτής
Author: Δούκας, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 1929
135. Θεωρία της Δημόσιας Οικονομίας
Author: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Format: pdf
Date: 1929
136. Η πείρα εκ των σύγχρονων νομισματικών φαινομένων
Author: Παπέλης, Ι.Μ.
Format: pdf
Date: 1929
137. Η εν Βαρσοβία XVII σύνοδος του Institut International De Statistique και τα Οικονομικά βαρόμετρα
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1929
138. Ιούλιος Beloch (21.1.1854 - 7.2.1929)
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1929
139. Συμβολή εις τα μεταπολεμικά νομισματικά φαινόμενα εν Ελλάδι
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1930
140. Το XIV Διεθνές Γεωργικόν Συνέδριον
Author: Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι., Πρωτόπαπας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1930

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »