141. Περί της προσωπικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και της εξωσυμβατικής ευθύνης του κράτους
Author: Δερτιλής, Π.Β.
Format: pdf
Date: 1930
142. Ο πολιτισμός και τα οικονομικά της νήσου Δήλου κατά την Ελληνιστικήν εποχήν
Author: Schoch, Παύλος
Format: pdf
Date: 1930
143. Η πολιτική της φιλοσοφίας
Author: Κορδάτος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 1930
144. Hans Driesch ως βιολόγος και φιλόσοφος
Author: Καλλιάφας, Σπυρ. Μ.
Format: pdf
Date: 1930
145. Η Ελβετική Εμπορική πολιτική και η Εμπορική Σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας
Author: Σφυρής, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 1930
146. Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού
Author: Pirenne, Henri
Format: pdf
Date: 1930
147. Η Δημοκρατία και η αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι
Author: Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Format: pdf
Date: 1930
148. Ο Werner Sombart και η συστηματοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1930
149. Γεωοικονομία και Οικονομία: μεθοδολογική έρευνα
Author: Σφυρής, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 1930
150. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εν τη οικονομία: συμβολή εις την μορφολογίαν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1930
151. Αι σχέσεις μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής πωλήσεως
Author: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Format: pdf
Date: 1930
152. Κοινωνικές ασφάλειες και φθηνά υγιεινά σπίτια
Author: Σαράτσης, Δ.
Format: pdf
Date: 1931
153. Αι χρηματιστηριακαί διακυμάνσεις και ο λογισμός των πιθανοτήτων
Author: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Format: pdf
Date: 1931
154. Το πρόβλημα της καπιταλιστικής συγκεντρώσεως εν τη Αγροτική Οικονομία
Author: Λεμπέσης, Ε.
Format: pdf
Date: 1931
155. Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου
Author: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Format: pdf
Date: 1931
156. Η γεωργική κρίσις ιδία εν Ελλάδι
Author: Ευελπίδης, Χρύσος
Format: pdf
Date: 1931
157. Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του
Author: Κορδάτος, Γιάννης
Format: pdf
Date: 1931
158. Υπό ποίας προϋποθέσεις η Ελλάς είναι βιώσιμος;
Author: Σφυρής, Κ.Δ.
Format: pdf
Date: 1931
159. Η ιστορική εξέλιξις της γεωργικής μας φορολογίας
Author: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Format: pdf
Date: 1931
160. Προς Νέαν Θεωρητικήν Οικονομίαν
Author: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Format: pdf
Date: 1931

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »