161. Αι ιστορικαί βάσεις της πιστωτικής πολιτικής μετά τινών παρατηρήσεων επί της πρακτικής της τραπέζης της Ελλάδος
Συγγραφέας: Τσιμικάλης, Α.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
162. Η ελαστικότης της ζητήσεως των ελληνικών καπνών
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Πίνδαρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
163. Lujo Brentano 1844-1931
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1931
164. Ο καπνός: η παραγωγή το εμπόριον η βιομηχανία και η φορολογία αυτού: μετά ιδιαιτέρας ερεύνης των Ελληνικών σχέσεων εν τω διεθνεί ανταγωνισμώ
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
165. Αι κοινωνικαί ασφαλίσεις το Κράτος και η Γεωργία
Συγγραφέας: Αλιβιζάτος, Μπάμπης Βασ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
166. Η στατιστική των χρηματιστηριακών διακυμάνσεων των αξιών
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
167. Η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική του Κόμητος Καβούρ
Συγγραφέας: Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
168. Νόμιμος και πραγματική ισοτιμία
Συγγραφέας: Τανταλίδης, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
169. Νικόλαος Γουναράκης (1853-1932)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
170. Η οργάνωσις και τα πραγματικά γεγονότα της Αγροτικής Πίστεως ανά τας διαφόρους χώρας
Συγγραφέας: Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
171. Η γεωγραφική οντότης του Νέου Ελληνισμού
Συγγραφέας: Δανιηλίδης, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
172. Η θεωρία του καταλογισμού και η Σχολή της Βιέννης
Συγγραφέας: Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
173. Σωτήριος Δ. Βεζάνης (1875-1932)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
174. Το εθνικόν εισόδημα της Ελλάδος
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
175. Η επιστήμη ως επάγγελμα
Συγγραφέας: Συκουτρής, Ιωάννης, Weber, Max
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
176. Διατί απέτυχεν η αγροτική μας προσπάθεια
Συγγραφέας: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1932
177. Γενική Πολιτειολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου
Συγγραφέας: Βεζάνης, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
178. Η επιστήμη ως επάγγελμα
Συγγραφέας: Συκουτρής, Ιωάννης, Weber, Max
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
179. Από του Βιενναίου μέχρι του Μυρστεργείου προγράμματος
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
180. Αι συνεδριάσεις της Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1932-1933)
Συγγραφέας: Καρανίκας, Κωνστ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »