41. Πρόγραμμα μαθημάτων (ακαδημαϊκού έτους 1967-1968)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
42. Εγγραφή - φοίτησις - εξετάσεις
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
43. Εργαστήρια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
44. Εμπορευματολογικόν Μουσείον
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
45. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
46. Εκπαιδευτικαί εκδρομαί
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
47. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
48. Σωματική αγωγή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
49. Γυμναστική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
50. Αθλητισμός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
51. Από την αθλητική εορτήν: ο Πρύτανις κ.Ανδρεάδης εν μέσω των σκοπευτών και σκοπευτριών της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
52. Από την αθλητική εορτήν: ο Πρύτανις κ. Ανδρεάδης απονέμει τα έπαθλα εις τας σκοπευτρίας της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
53. Ο Πρύτανις κ. Ανδρεάδης απονέμει τα έπαθλα εις τους σκοπευτάς της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
54. Φοιτηταί της Σχολής προ του αγώνος ανωμάλου δρόμου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
55. Έκθεσις 6ημέρου Εθνικομορφωτικής εκδρομής της Σχολής εις Ήπειρον
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
56. Από την εκδρομήν εις τα σύνορα: εις την Στρατιωτικήν Λέσχην Ιωαννίνων ο στρατηγός κ.Μπρούμας και ο κ.Σπηλιόπουλος εν μέσω των σπουδαστών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
57. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
58. Διεθνής ένωσις σπουδαστών Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών (A.I.E.S.E.C.)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
59. Διοίκησις του Ινστιτούτου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]
60. Ίδρυσις - σκοπός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1968]

Σελίδες:  1234