41. Πιστωτικοί τίτλοι:τόμος Β΄: τραπεζική επιταγή
Συγγραφέας: Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1948
42. Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία: εισαγωγή. Αγροτική, βιομηχανική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική.
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
43. Οικονομική πρόγνωσις: ο ρυθμός εις την οικονομίαν: συμβολή εις την μορφολογία της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
44. Οικονομικά μαθηματικά: βραχυπρόθεσμοι οικονομικαί πράξεις.Τόκος, προεξοφλήσεις, γραμμάτια ισοδύναμα, αλληλόχρεοι τοκοφόροι λογαριασμοί, νόμισμα, πολύτιμα μέταλλα, συνάλλαγμα, πρόκρισις συναλλαγής.
Συγγραφέας: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1930
45. Οικονομική πολιτική
Συγγραφέας: Τουρνάκης, Ιωάννης Ε.
Μορφή: pdf
46. Μετανάστευσις και μεταναστευτική πολιτική εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Τουρνάκης, Ιωάννης Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
47. Περί της τραπεζικής προεξοφλήσεως
Συγγραφέας: Συρμόπουλος, Σόλων Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1911
48. Θεωρητική μηχανική: βιβλίον πρώτον: στατική του σημείου και σώματος και κινητική του σημείου
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
49. Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας: μετά 95 σχημάτων εν τω κειμένω
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
50. Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: μετά 29 σχημάτων εν τω κειμένω
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
51. Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
52. Εμπορευματολογία
Συγγραφέας: Δαλιέτος, Ι. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
53. Πίνακες ποιοτικής αναλυτικής χημείας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ., Εμμανουήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
54. Μαθήματα φαρμακογνωσίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
55. Μαθήματα δρογογνωσίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19??
56. Χημεία των τροφίμων και ποτών
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
57. Οικονομική των επιχειρήσεων: ιδιωτική οικονομική
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1953
58. Συντελεσταί δράσεως εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1952
59. Σύστημα ιδιωτικής οικονομικής: Βιβλίον δεύτερον : Γενική οικονομική των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
60. Τυπολογία των επιχειρήσεων εκ του βιβλίου Β' του συστήματος της ιδιωτικής οικονομικής
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »