141. Περίληψις παραδόσεων πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1963
142. Εισαγωγή εις την δημόσιαν οικονομικήν
Συγγραφέας: Κούλης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
143. Το διάγραμμα του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών
Συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
144. Οικονομική και λογιστική
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
145. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 1ον
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
146. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 2ον
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1965
147. Αρχαί γενικής λογιστικής: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
148. Δημόσια οικονομική: τόμος πρώτος
Συγγραφέας: Κούλης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
149. Δημόσια οικονομική: τόμος δεύτερος
Συγγραφέας: Κούλης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1970
150. Ανάλυσις ισολογισμών
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
151. Ασκήσεις γενικής λογιστικής: τόμος Α'
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
152. Ασκήσεις γενικής λογιστικής: τόμος Β΄
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
153. Αρχαί γενικής λογιστικής: τόμος Γ΄
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1972
154. Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Α΄: Ανατοκισμός, Θεωρία - Ασκήσεις
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
155. Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Β΄: Ράνται. Θεωρία και Ασκήσεις
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
156. Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Δ΄: Δάνεια δι' ομολογιών. Θεωρία - Ασκήσεις
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
157. Το κόστος των βιομηχανικών προϊόντων: συστηματικός προσδιορισμός και λογιστική αυτού
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
158. Ο προγραμματισμός της δράσεως των επιχειρήσεων: καταρτισμός προγραμμάτων, εφαρμογή και έλεγχος της επαληθεύσεως αυτών.
Συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
159. Η χρηματοδοτική λειτουργία της επιχειρήσεως
Συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
160. Γενική οικονομική επιχειρήσεων: τόμος Α΄: Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Lehmann, M.R.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1980

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »