201. Κοινωνική εξέλιξις και γεωργική πολιτική
Author: Αλιβιζάτος, Μπάμπης Βασ.
Format: pdf
Date: 1938
202. Περί της διεθνούς φορολογίας: εντός του πλαισίου της νομοθεσίας των προσόδων ιδία εν Ελλάδι
Author: Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Format: pdf
Date: 1932
203. Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτόμενων νέων εδαφών εν Μακεδονία: μελέται και εκθέσεις ειδικών
Format: pdf
Date: 1935
204. Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1935
Format: pdf
Date: 02-1936
205. Α. Περί του τρόπου της ρυθμίσεως των μετά της Γερμανίας συναλλαγών, Β. Περί της διελεύσεως διά της Ελλάδος ξένων αεροπορικών γραμμών: γνωμοδοτήσεις
Format: pdf
Date: 1936
206. Έρευνα και γνωμοδότησις επί των βιομηχανιών βάμβακος
Format: pdf
Date: 1937
207. Κρίσις περί των έργων των διά την τακτικήν έδραν της πολιτικής οικονομίας υποψηφίων υποβληθείσα τη Νομική Σχολή υπό της εκ των τακτικών καθηγητών Γεώργιου Ι. Αγγελόπουλου, Ανδρέου Μιχ. Ανδρεάδου και Θρασύβουλου Γ. Πετιμεζά αποτελούμενης επιτροπείας
Author: Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ., Αγγελόπουλος, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 1918
208. Η διά του καπνού ανασταθεροποίησις των ελλ. οικονομικών: γνώμαι και αντιπροτάσεις του συνδέσμου Γρ. Πρ. Ελλ. καπνού επί της υπό τον άνω τίτλον προτάσεως του κ. Δ. Ν. Φιλάρετου
Author: Σύνδεσμος, Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλας - Θεσσαλονίκης - Βόλου
Format: pdf
Date: 11-1932
209. Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως και περιουσίας του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων της 31ης Μαρτίου 1937
Format: pdf
Date: 1937
210. Το κλίμα της Ελλάδος
Author: Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ.
Format: pdf
Date: 1938
211. Θεωρία της ατομικής διοικητικής πράξεως
Author: Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Format: pdf
Date: 1937
212. Ο έλεγχος της διακριτικής εξουσίας της διοικήσεως
Author: Στασινόπουλος, Μιχ. Δ.
Format: pdf
Date: 1939
213. Το ένδικον μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Author: Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Format: pdf
Date: 1938
214. Περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων: από απόψεως θεωρίας και νομολογίας
Author: Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Format: pdf
Date: 1936
215. Η έννοια της διακριτικής ευχέρειας των διοικητικών αρχών
Author: Παπαχατζής, Γεώργιος. Μ.
Format: pdf
Date: 1934
216. Ανδρέου Μ. Ανδρεάδου έργα
Author: Ανδρεάδης, Ανδρέας Μ.
Format: pdf
Date: 1940
217. Η πειθαρχημένη οικονομία ως προϊόν εξελίξεως ιδία της φιλελευθέρας οικονομίας
Author: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Format: pdf
Date: 1939
218. Συμβολή εις την έρευναν του πληθυσμιακού προβλήματος της Ελλάδος
Author: Αβέρωφ, Ευάγγελος Αν.
Format: pdf
Date: 1939
219. Μαθήματα δημόσιας οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Αγγ. Αγγελόπουλου, ακαδ. έτος: 1938 - 39
Author: Αγγελόπουλος, Αγγ.
Format: pdf
Date: 193-
220. Η βιομηχανία ζαχαρωδών και αμυλωδών προϊόντων εν Ελλάδι
Author: Σαββόπουλος, Ευάγγελος Γ.
Format: pdf
Date: 1940

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »