221. Περί εισαγωγής του συστήματον των κτηματικών βιβλίων και περί συστάσεως κτηματικής τραπέζης και πιστωτικών ταμείων των κτηματιών
Συγγραφέας: Καρούσος, Κ. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1905
222. Υπέρ της γεωργίας
Συγγραφέας: Καρούσος, Κ. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1908
223. Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις
Συγγραφέας: Ματζουράνης, Ιωάννης Λ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
224. Διευθυνόμενη οικονομία ή οικονομία υπό έλεγχον;
Συγγραφέας: Ζαβιτζιάνος, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
225. Σύστημα εμπορικού δικαίου: τόμος Β΄: Εμπορικαί πράξεις - Έμποροι
Συγγραφέας: Σημίτης, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1897
226. Ποια λιπάσματα είναι κατάλληλα διά την Ελλάδα: μελέτη υποβληθείσα εις την ειδικήν επί του περιορισμού των τύπων των λιπασμάτων επιτροπήν του Υπουργείου Γεωργίας
Συγγραφέας: Πάνου, Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
227. Νομοθεσία περί προστασίας του εθνικού νομίσματος
Συγγραφέας: Δημάκος, Π., Σαρατσόγλου, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
228. Νομικαί απόψεις των διεθνών συμψηφισμών (clearings)
Συγγραφέας: Τσιμικάλης, Α. Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
229. Ο τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως εν Ελλάδι
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
230. Το κτηνοτροφικόν πρόβλημα της Ελλάδος
Συγγραφέας: Κίννας, Κωνστ. Σ., Μουσμούτης, Νικ. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
231. Βαφική: ιστορική μελέτη της Βαφικής διά μέσου των αιώνων (Μέρος Α΄)
Συγγραφέας: Κερασσώτης, Πάνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-1941
232. Ξυλεία και ξυλουργική
Συγγραφέας: Μπίρης, Κώστας Η., Μπίρης, Κυπριανός Η.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
233. Η βυρσοδεψία: τα γουναρικά
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
234. Γενικαί μέθοδοι βυρσοδεψίας και αι πρώται ύλαι του βυρσοδεψου
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
235. Η βυρσοδεψία
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1934
236. Η διάρθρωσις και αι προσπάθειαι προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Μπερνάρης, Αντώνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1933
237. Τα διασυμμαχικά χρέη και ο ρόλος της Αμερικής: ιστορική και οικονομική έρευνα
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Σταύρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
238. Το ζήτημα της φορολογίας των ανώνυμων εταιρειών
Συγγραφέας: Ευλαμπίου, Μ., Χαριτάκης, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
239. Τραπεζική επιταγή: ερμηνεία του νόμου 1338
Συγγραφέας: Πεταλάς, Αντώνιος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1920
240. Τα δημόσια οικονομικά 1927-1928: εισήγησις επί του προϋπολογισμού, ανασκόπησις του φορολογικού συστήματος, το δημόσιον χρέος
Συγγραφέας: Πεσμαζόγλου, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929?

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »