361. Γενικόν λογιστικόν σχέδιον
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
362. La Terre Sainte: essai sur l'histoire politique et diplomatique des lieux saints de la chretiente
Συγγραφέας: Moschopoulos, Nicephore
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1956
363. Σχέδιον πολιτικής δικονομίας: τόμος πέμπτος: προσχέδιον άρθρων πολιτικής δικονομίας άρθρων 1-362
Συγγραφέας: Οικονομόπουλος, Γεώργιος Ιωαν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
364. Διοίκησις επιχειρήσεων: γενική επισκόπησις
Συγγραφέας: Kroeger, Arthur
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
365. Λογιστική: παραδόσεις προσηρμοσμέναι προς την Οικονομικήν των Εκμεταλλεύσεων και των Επιχειρήσεων, καθώς και προς το Λογιστικόν Δίκαιον
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
366. Αι αποσβέσεις της πάγιας περιουσίας και η τεχνική της λογιστικής των εμφανίσεως
Συγγραφέας: Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
367. Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1957
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
368. Σημασία, σκοποί και προβλήματα κοστολογήσεως
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
369. Η πτώχευσης της ομόρρυθμου εταιρείας
Συγγραφέας: Μητρούλης, Θεόδωρος Δ.
Μορφή: pdf
370. Η σύγχρονος διεθνής κοινωνική πολιτική
Συγγραφέας: Μανούσης, Νικόλαος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
371. Βιομηχανική λογιστική: προς χρήσιν των μαθητών των εμπορικών σχολών
Συγγραφέας: Αλικάκος, Δημ. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
372. Δύο κόσμοι Αμερική και Ρωσία: μια φιλοσοφική επισκόπηση
Συγγραφέας: Haile, Pennington
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1953
373. Οι πόλεμοι των δούλων στην Ελληνική και Ρωμαική αρχαιότητα
Συγγραφέας: Λεκατσάς, Παναγής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
374. Η ελαστικότης της ζητήσεως του αεριόφωτος εν Αθήναις: (μελέτη οικονομετρική)
Συγγραφέας: Λιάκης, Ιωάννης Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
375. Η βιομηχανία της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς κατά τα έτη 1955-1957
Συγγραφέας: Σιδέρης, Νικόλαος Γ., Φλώρος, Π. Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
376. Η ορεινή οικονομία της Ελλάδος : Εφαρμοστέα μέτρα δια την βελτίωσιν της οικονομίας των ορεινών πληθυσμών της χώρας
Συγγραφέας: Χηνόπουλος, Δημήτριος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
377. Το μάρμαρον της Ελλάδος
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
378. Έρευνα επί του πιστωτικού προβλήματος : (επιδιώξεις και συνέπειαι της ακολουθουμένης πιστωτικής πολιτικής)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
379. Αι οικονομίαι των Αραβικών χωρών (Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Συρία)
Συγγραφέας: Μπακαρίνος, Ευστάθιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
380. Οικονομική των εκμεταλλεύσεων: επιχειρήσεις και εν γένει οικονομικαί μονάδες
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »