421. Η εξέλιξις της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
422. Γενική λογιστική
Συγγραφέας: Chardonnet, Leo
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
423. Περί εμπορικών εταιριών από νομικής, λογιστικής και οικονομικής απόψεως
Συγγραφέας: Batardon, Leon
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
424. Η απογραφή και ο ισολογισμός από νομικής, λογιστικής, οικονομικής και φορολογικής απόψεως
Συγγραφέας: Batardon, Leon
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
425. Το κυκλοφορούν κεφάλαιον των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
426. Φιλολογική Κύπρος 1961
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
427. Το επίσημον κείμενον της υπογραφείσης συμφωνίας διά την σύνδεσιν της Ελλάδος με την Ε.Ο.Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-1961
428. Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1961
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
429. Η κοινή αγορά και η σύνδεσις της Ελλάδος μετ'αυτής: Ερμηνεία των διατάξεων της Συνθήκης της Ρώμης και της Συμφωνίας των Αθηνών
Συγγραφέας: Αφτιάς, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
430. Πορίσματα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1929-1959
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
431. Αναδασμός και νέα μέθοδος εφαρμογής
Συγγραφέας: Κυπριάδης, Επαμεινώνδας Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1956
432. Γεωοικονομικαί μελέται επί των χωρών εκτεινομένων ως επί το πλείστον επί τραπεζοειδών τμημάτων της γης
Συγγραφέας: Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
433. Ερμηνεία του αστικού κώδικος: τόμος ΙΙ: Γενικόν μέρος: Ημιτόμος Α΄: άρθρα 287-409
Συγγραφέας: Φραγκίστας, Χ., Πουλίτσας, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1949
434. Ερμηνεία του αστικού κώδικος: τόμος ΙΙ: Γενικόν μέρος: Ημιτόμος Β΄: άρθρα 410-495
Συγγραφέας: Φραγκίστας, Χ., Πολίτσας, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1954
435. Το γεωγραφικόν έργον του Βικέντιου Κορονέλλι και ιδίως το αφορών εις την Ελλάδα
Συγγραφέας: Κιλίμης, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1952
436. Διεθνείς συμβάσεις εργασίας: ψηφισθείσαι υπο της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της εργασίας (1919-1953)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1953
437. Η κοινωνική πρόνοια δια μέσου των αιώνων
Συγγραφέας: Μαστρογιάννης, Ιωάννης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
438. Η Κρήτη: υποδειγματική διά τας υπανάπτυκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ
Συγγραφέας: Soule, george, Allbaugh, Leland G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
439. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ΄ εν Αθήναις συντακτικής των Ελλήνων συνελεύσεως: τόμος Δ'
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
440. Δημόσιον λογιστικόν: τεύχος Β΄
Συγγραφέας: Οικονομίδης, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--

Σελίδες:  « Previous 10212223Next 10 »