41. Η βιομηχανική κίνησις παρ' ημίν κατά το έτος 1924 εν παραβολή προς το 1923
Συγγραφέας: Μικέλης, Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
42. Η αγροτική πίστις: θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Πετρίδης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
43. Επιτροπή επί των καυσίμων: εκθέσεις και υπομνήματα του βιομηχανικού τμήματος αυτής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1919
44. Μαθήματα σφαιρικής τριγωνομετρίας:δια τους μαθητάς των λυκείων, τους σπουδαστάς του Πολυτεχνείου και τους φοιτητάς του πανεπιστημίου. (Με πίνακα των τύπων της ευθυγραμμου)
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
45. Η νομισματική μεταρρύθμισις
Συγγραφέας: Keynes, John M.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1937
46. Θεωρητική μηχανική
Συγγραφέας: Χατζιδάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1917
47. Πως πρέπει να πωλήτε και να διαφημίζητε: γενικαί αρχαί της ψυχολογίας των συναλλαγών
Συγγραφέας: Ψαράκης, Ιωάννης Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
48. Η οικονομική πίστις
Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
49. Νεοελληνική μούσα: συλλογή εκλεκτών έργων όλων των Ελλήνων λογοτεχνών από την εποχή του Ρήγα ως σήμερα
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Αλκ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
50. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης: μετά 575 εικόνων
Συγγραφέας: Τσουντας, Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
51. Η λογιστική των δανείων και αι περί τούτων θεωρίαι
Συγγραφέας: Βαρδάκος, Σωτ. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
52. Η διεθνής έκθεσις Θεσσαλονίκης 1926
Συγγραφέας: Λέτσας, Αλέξανδρος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
53. Τα εξωτερικά συναλλάγματα και αι επ' αυτών πράξεις, τα πολύτιμα μέταλλα
Συγγραφέας: Χανδράκης, Εμμανουήλ Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
54. Οικονομικαί μελέται: τόμος Α΄
Συγγραφέας: Κασκαρέλης, Νικόλαος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1935
55. Τα ξένα συναλλάγματα: συμψηφισμός, χρήμα, πίστωσις
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης, Κωστής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
56. Τα εξωτερικά συναλλάγματα κατά και μετά τον παγκόσμιον πόλεμον
Συγγραφέας: Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
57. Γενική οικονομική ανασκοπήσις της χώρας του έτους 1926
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
58. Γενικαί αρχαί δημόσιου λογιστικού
Συγγραφέας: Λαμπρινάκις, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
59. Αγροτικός νόμος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
60. Αι μεταλλικαί ιδιότητες του υδρογόνου
Συγγραφέας: Στρογγύλης, Α.Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »