61. Σμήνη και συμπλέγματα καμπύλων και επιφανειών: ανώτερον φροντιστήριον απειροστικής γεωμετρίας (1927-1928)
Συγγραφέας: Χατζιδάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
62. Ο αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός και αι εργασίαι κατά το πρώτον έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σιμωνίδης, Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
63. Τελωνειακόν δασμολόγιον εισαγωγής: κυρωθέν διά του νομοθετικού διατάγματος της 22 Δεκεμβρίου 1923 και ισχύον από της 1 Ιανουαρίου του έτους 1926
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
64. Ηθική, δίκαιον και πολιτική: ηθική - δίκαιον και πολιτική - φιλοσοφία του δικαίου - περί εκπαιδεύσεως - ψυχολογικαί παρατηρήσεις
Συγγραφέας: Schopenhauer, Arthur
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1926
65. Βοηθεί σαυτόν: εκ του αγγλικού
Συγγραφέας: Σμάϊλς, Σαμουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
66. Εμπορευματολογία: Διδαχθείσα εν τη Εμπορική Σχολή της Ακαδημίας υπό Αθαν. Ζίζηλα εκ των νεωτάτων ξένων κειμένων, μετά προσθηκών και βελτιώσεων
Συγγραφέας: Ρουσόπουλος, Ο.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1903
67. Σύστημα αστικού δικαίου: τόμος πέμπτος: κληρονομικόν δίκαιον
Συγγραφέας: Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1910
68. Σύστημα αστικού δικαίου: τόμος τέταρτος: οικογενειακόν δίκαιον
Συγγραφέας: Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
69. Σύστημα αστικού δικαίου: τόμος πρώτος: γενικαί διδασκαλίαι
Συγγραφέας: Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
70. Δημόσια οικονομία: κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού Α. Ανδρεάδου
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
71. Μαθήματα δημόσιας οικονομίας: Ελληνική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία (1912-1925), τόμος Δ΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Α. Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
72. Το ελληνικόν έτος 1929: ημερολόγιον ενώσεως συντακτών Αθηναϊκών εφημερίδων
Συγγραφέας: Ένωσις, Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
73. Γενικαί διδασκαλίαι του δικαίου των πανδεκτών
Συγγραφέας: Regelsberger, Ferdinand
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1915
74. Ετήσιον δελτίον 1928
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1929
75. Νομολογία του Αρείου Πάγου των ετών 1899, 1900 και 1901
Συγγραφέας: Τολιόπουλος, Τιμολέων Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1903
76. Περί επαγγελματικών σωματείων: Β διάταγμα. Εγκύκλιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1920
77. Πραγματεία ξενοδοχειακής βιομηχανίας
Συγγραφέας: Leospo, Luis
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
78. Η ξενοδοχία παρ' έλλησιν
Συγγραφέας: Λέκκας, Νικ. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
79. Νομοθεσία υπηρεσίας ξένων και εκθέσεων : νόμοι - β. διατάγματα - εγκύκλιοι
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1920
80. Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Α΄ Στερεά Ελλάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »