121. Αι φιλοσοφικαί και παιδαγωγικαί δοξασίαι του Πολύβιου
Author: Παπαμάρκος, Χαρίσιος
Format: pdf
Date: 1898
122. Φιλόθεου και Ευγένιου επιστολαί ήτοι σύντομος περί ψυχής και Θεού διδασκαλία
Author: Βραϊλας, Αρμένης
Format: pdf
Date: 1884
123. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Author: Τσαγρής, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1897
124. Επετηρίς εργατικών σωματείων (1917 - 1918 - 1919)
Format: pdf
Date: 1924
125. Τα καπνά μας: ποια είναι η θέσις της Ελληνικής καπνοπαραγωγής εις το διεθνές εμπόριον, υπό ποιας προϋποθέσεις θα κατορθώση αυτή να διατηρήση και να βελτιώση την θέσιν της εις τον διεθνή ανταγωνισμόν
Author: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Format: pdf
Date: 1928
126. Έρευναι περί της ακρίβειας της ζωής και της κινήσεως των τιμών εν Αθήναις κατά τα έτη 1923-1927: στατιστική μελέτη
Author: Πράτσικας, Ν. Π.
Format: pdf
Date: 1927
127. Διαλέξεις υπέρ της αυτοδιοικήσεως: αυτοδιοίκησις και γεωργία
Format: pdf
Date: 1930
128. Ο πραγματισμός ή ουμανισμός: ανάπτυξις και κριτική των θεωριών ενός μεγάλου ρεύματος της συγχρόνου φιλοσοφίας
Author: Παπανούτσος, Ευάγγελος Π.
Format: pdf
Date: 1924
129. Η φορολογία των ανώνυμων εταιρειών
Author: Λοβέρδος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 1924
130. Η αποζημίωσις των ανταλλάξιμων: συμφωνία της Λωζάνης περί ανταλλαγής πληθυσμών - Γενική διεύθυνσις ανταλλαγής - Σύμβασις κράτους και Εθνικής Τραπέζης περί κτημάτων - Δάνειον ΔΡΧ 3.000.000.000. 8% 1927
Author: Τσουδερός, Ι. Ε.
Format: pdf
Date: 1927
131. Εγχειρίδιον πλουτολογίας ή της οικονομικής επιστήμης
Author: Leroy, - Beaulieu Paul
Format: pdf
Date: 1869
132. Η κοινωνιολογία: αι μέθοδοι της και τα πορίσματα των ερευνών της. Το έργον της.
Author: Loria, Achille
Format: pdf
Date: 1925
133. Εισαγωγή εις την επιστήμην
Author: Thomson, Arthur J.
Format: pdf
Date: 1923
134. Πρώτα στοιχεία της δημόσιας οικονομίας
Author: Κόσσα, Λ. (Cossa L.)
Format: pdf
Date: 1925
135. Η απεργία: ο χαρακτήρ και αι συνέπειαι της
Author: Μπερνστάϊν, Εδουάρδος (Bernstein Eduard)
Format: pdf
Date: 1921
136. Ο σοσιαλισμός και η κοινωνία
Author: Macdonald, Ramsay J. (Μακδοναλδ Ραμσάιϋ Ι)
Format: pdf
Date: 19--
137. Κώδιξ των νόμων περί φορολογίας των καθαρών προσόδων.
Author: Μουζάκης, Αντών., Καραπαύλος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 1924
138. Αρχαί πολιτικής οικονομίας: η καπιταλιστική οικονομία
Author: Louzon, Robert
Format: pdf
Date: 1927
139. Κριτική της πολιτικής οικονομίας
Author: Μάρξ, Κάρλ
Format: pdf
Date: 1927
140. Οικονομικές θεωρίες του Κάρλ Μάρξ
Author: Κάουτσκι, Κάρλ
Format: pdf
Date: 1927

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »