201. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Author: Νταβλαμάνου, Αντιγόνη - Αναστασία
Format: pdf
Date: 12-2005
202. Γυάλινη οροφή: περιγραφή, αίτια, προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
Author: Ραφαηλίδου, Μυροφόρα
203. Talent management και αμοιβές ταλαντούχων εργαζομένων στην Ελλάδα
Author: Μπάρκα, Κωνσταντινιά, Στόλη, Κατερίνα
Date: 2005
204. Αξιολόγηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον Ο.Τ.Ε.
Author: Γκόκας, Γεώργιος Α.
Format: pdf
Date: 12-2005
205. Ευκαιρίες arbitrage στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Author: Αγγελίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2003
206. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού πολεμικού ναυτικού εν πλω
Author: Λύκος, Γεώργιος Β.
Format: pdf
Date: 12-2005
207. Venture capital : διεθνής και Ελληνική εμπειρία
Author: Μιχαλόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
208. Έρευνα κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού
Author: Καπέλλας, Στέφανος Ν.
Format: pdf
Date: 2005
209. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) σε μικρομεσαία εμπορική και τεχνική επιχείρηση
Author: Δεληγιώργης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2003
210. Η διαμόρφωση και λειτουργία των ηλεκτρονικών τραπεζικών καναλιών διανομής
Author: Νάτση, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 09-2003
211. A study on the effectiveness of outdoor experiental training programmes in Greece and Cyprus
Author: Xyrafa, Evi
Format: pdf
Date: 2005
212. Το venture capital στην Ελλάδα
Author: Τογκαλίδου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 2003
213. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Author: Γκίκα, Αθανασία, Χρήστου, Στέργιος
Format: pdf
Date: 12-2005
214. Ο στρατηγικός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σημασία της οργανωτικής δομής
Author: Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Format: pdf
Date: 2003
215. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό χώρο: σύγκριση απόψεων στελεχών ΔΑΔ και στελεχών γραμμής
Author: Τσομπλεκτζόγλου, Χριστιάνα, Κοπάνου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 05-2005
216. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και προϋπολογισμοί: εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα
Author: Καρατζήμας, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 11-2005
217. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με τη βοήθεια του προγράμματος MUSA
Author: Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ν.
Format: pdf
Date: 2004
218. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: το κοινωνικό πρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας
Author: Παπαδόπουλος, Θεοχάρης
Format: pdf
Date: 12-2005
219. Intranet: μια νέα εποχή για το HR
Author: Μπακατσέλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2005
220. Σχεδιασμός πελατοκεντρικής στρατηγικής για έναν ελληνικό εκδοτικό οργανισμό με εφαρμογή μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης
Author: Αλεξόπουλος, Σπύρος
Format: pdf
Date: 2005

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »