361. Τεχνοοικονομικά ζητήματα για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης DSL
Author: Φλυτζανής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 03-2005
362. Δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων για το ελληνικό διαδίκτυο
Author: Στρογγυλός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 01-2005
363. Χρονικές απόψεις της κατάταξης εγκυρότητας στον παγκόσμιο ιστό-ένας online αλγόριθμος
Author: Κοκκινάκης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2005
364. Ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων στη νέα οικονομία και στην ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης : επιδράσεις, εξελίξεις, προοπτικές
Author: Παντουβάκης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 06-2007
365. Αυτόματη εξαγωγή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα σώματα κειμένων
Author: Χάρλας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2005
366. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή στρατηγική
Author: Τσουγράνης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 02-2006
367. Μελέτη της επίδρασης της εικονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στη συμπεριφορά του καταναλωτή
Author: Αθερινός, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 12-2005
368. Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Μεταξάς, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 02-2006
369. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Author: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2006
370. Απανταχού υπολογίζειν
Author: Τσαπάρας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2005
371. Ασφάλεια και διαχείριση κλειδιών στο UMTS
Author: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 06-2006
372. Αυτόματη επέκταση επερώτησης με χρήση ιεραρχικού θησαυρού
Author: Βασιλείου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 06-2007
373. Έρευνα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" της Βουλής των Ελλήνων
Author: Μπήτρου, Ελένη Στ.
Format: pdf
Date: 07-2002
374. Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένα δεδομένα : εφαρμογή σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού
Author: Σμέτη, Ελένη Μ.
Format: pdf
Date: 02-2003
375. Δείκτες γεωργικών τιμών στην Ελλάδα: ιστορία, μεθοδολογία, εφαρμογές και συγκρίσεις με τους αντίστοιχους δείκτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Θωμάς, Κωνσταντίνος Β.
Format: pdf
Date: 06-2002
376. Ανάλυση χρονολογικών σειρών : εφαρμογή σε οικονομικές χρονολογικές σειρές
Author: Κριεκούκης, Λεωνίδας Παναγιώτη
Format: pdf
Date: 03-2003
377. Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Author: Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Format: pdf
Date: 03-2003
378. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Author: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Format: pdf
Date: 01-2003
379. Συγκριτική ανάλυση γραπτών βαθμολογιών Γ' Λυκείου ετών 2001 & 2002 Νομού Κορινθίας και εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Author: Δασκαλόπουλος, Ιωάννης Ηλία
Format: pdf
Date: 06-2003
380. Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων
Author: Κολλιάρου, Μαρία-Ελένη
Format: pdf
Date: 06-2007

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »