121. Αι σημεριναί τάξεις προς εθνικοποίησιν
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
122. Γυναικείος ανθρωπισμός: ένας λόγος για την αρχή ενός έργου
Συγγραφέας: Γλυνός, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
123. Κοινωνία και πολιτεία (κράτος): γενικός θεωρητικός καθορισμός
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
124. Η κοινωνική κατεύθυνσις εν τη εξελίξει του κράτους
Συγγραφέας: Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
125. Το εξωτερικόν συνάλλαγμα: Νοέμβριος 1920 - Δεκέμβριος 1921
Συγγραφέας: Φαρμακίδης, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
126. Αιμίλιος Durkheim και η κοινωνιολογική γαλλική σχολή
Συγγραφέας: Λαμπίρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
127. Τα Βαλκάνια από του 15ου αιώνος: εν σχέσει προς το ανατολικόν ζήτημα
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
128. Παρατηρήσεις εις την απογραφήν των εργατών Αθηνών -Πειραιώς του 1917
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1921
129. Η κρίσις του υπερπληθυσμού εν Αγγλία
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
130. Ισοτιμία της γυναικός: εν τη αρχαία Ελλάδι
Συγγραφέας: Βορέας, Θεόφιλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
131. Οικονομική επιστήμη και σοσιαλισμός
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
132. Τα παρ ημίν κόμματα και η αναλογική εκλογή
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
133. Η ποσωτική θεωρία και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίσις
Συγγραφέας: Βουρνάζος, Κ. Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
134. Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
135. Συμβολαί εις την θεωρίαν των συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
136. Το ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
137. Έθνος και εθνικά προσόντα
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
138. Φορολογία επί των αργούντων κεφαλαίων
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
139. Περί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος: αναφορικώς προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και την οργάνωσιν της διοικητικής δικαιοσύνης
Συγγραφέας: Μπακόπουλος, Ν. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922
140. Υποκειμενική και αντικειμενική κοινωνιολογία: Μεθοδολογικά
Συγγραφέας: Σκληρός, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1922

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »