161. Η κοινωνιστική αντίληψις της ιστορίας
Συγγραφέας: Καζάζης, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
162. Περί παραγωγής και συνδικάτου καταναλώσεως λιγνιτών
Συγγραφέας: Σαπνάς, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
163. Ο πόλεμος και αι κοινωνικαί αξίαι
Συγγραφέας: Τσουρής, Άγγελος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
164. Η Γαλλική Επανάστασις: η επαναστατική ιδέα εν τη Γαλλία προ της επαναστάσεως
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
165. Η Ναξία σμύρις: Τα αφορώντα αυτήν προβλήματα. Η νέα οργάνωσις
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
166. Η εκδοτική πολιτική της Γερμανικής Τραπέζης της Επικρατείας (Reichsbank): κατά τον πόλεμον και μετ αυτόν
Συγγραφέας: Στεφανίδου, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
167. Κοινωνιολογική θεωρία της κοινωνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
168. Ο καπνός και η βιομηχανία αυτού εν ελλάδι
Συγγραφέας: Μικέλης, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
169. Αποτελέσματατης παρ' ημιν εισαγωγής του θεσμού της αναστολής εκτελέσεως της ποινής: εγκληματολογικαί μελέται
Συγγραφέας: Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
170. Η Πέμπτη διεθνής συνδιάσκεψις της εργασίας
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
171. Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι αυτής εφαρμογαί κατά τον H.Fayol
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
172. Κοινωνικαί διατάξεις των μεταπολεμικών πολιτευμάτων
Συγγραφέας: Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
173. Το αγροτικόν πρόβλημα
Συγγραφέας: Σιμωνίδης, Βασιλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
174. Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1923
Συγγραφέας: Διομήδης, Αλ. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
175. Ο θετικισμός εν τη φιλοσοφία: η κοινωνιολογία και η κοινωνία
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
176. Πρακτικά επιτροπής 1923 προς υποστήριξιν και παραγωγήν των ελληνικών λιγνιτών
Συγγραφέας: Επιτροπή, 1923 προς την υποστήριξη και παραγωγή των ελληνικών λιγνιτών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
177. Διδάγματα εκ του Θουκυδίδου περί ειρήνης, πολέμου και συμμαχιών
Συγγραφέας: Μποσδάρης, Αλέξανδρος De
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
178. Η πολεμική και μεταπολεμική άμεσος φορολογία μας
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
179. Ο ελληνισμός και η Μακεδονία
Συγγραφέας: Βιζουκίδης, Περικλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
180. Αι νέαι θετικαί πεποιθήσεις της ζωής
Συγγραφέας: Αγγέλου, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »