201. Η επίδραση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνολική παραγωγικότητα
Author: Μπούτρη, Ζαχαρούλα
Format: pdf
Date: 01-2007
202. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Καγιάς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 01-2007
203. Διεθνής τραπεζική εποπτεία: η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ
Author: Στυλιανουδάκη, Σωφρονία
Date: 31-01-2007
204. Υποδείγματα κερδοφορίας και αποδοτικότητας των τραπεζών
Author: Παναγιωτοπούλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2007
205. Επιθετική τιμολόγηση και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ραμματά, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2007
206. Το υπόδειγμα CAPM βασισμένο στην κατανάλωση (C-CAPM)
Author: Στρουμπούλη, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 01-2007
207. Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Author: Τρούπη, Λουίζα
Format: pdf
Date: 01-2007
208. Τα φαινόμενα: της ημέρας της εβδομάδος και των αργιών στις αγορές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας
Author: Παπαοικονόμου, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 01-2008
209. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και εφαρμογή του στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Σωτηροπούλου, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 01-2008
210. Κάθετες συγχωνεύσεις και εξαγορές
Author: Δημολένη, Νικολέτα
Format: pdf
Date: 01-2008
211. Ανεργία στην Ευρώπη
Author: Τσάνη, Μαλάμω
Format: pdf
Date: 01-2008
212. Optimal portfolio management with hedging
Author: Kalfarentzos, Constantinos George V.
Format: pdf
Date: 01-2008
213. Ρικαρδιανή ισοδυναμία και οικονομική πολιτική
Author: Φακανόπουλος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 05-1998
214. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας
Author: Γιαννακού, Χρυσούλα-Ντέμπορα
Format: pdf
Date: 06-1999
215. Νομισματικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Οικονόμου, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2000
216. Συγκριτική εμπειρική ανάλυση της βιολογικής και συμβατικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, 1992-2001
Author: Μανωλή, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 01-2002
217. Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Στιβακτάκη, Ελεάνα
Format: pdf
Date: 12-2001
218. Συγχωνεύσεις και εμπόδια εισόδου στα πλαίσια του ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 01-2003
219. Ευκαιρίες arbitrage
Author: Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Format: pdf
Date: 01-2003
220. Το υπόδειγμα των black-scholes και η εφαρμογή του στο Χ.Π.Α.
Author: Δημητριάδης, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 01-2003

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »