541. Διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Δήμου, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
542. Αποτίμηση δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Γοναλάκη, Ελένη - Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
543. Μέτρα αποτίμησης κινδύνου και βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου
Συγγραφέας: Ιωαννίδη, Φιλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
544. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης από επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Γρίβα, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
545. Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και μέτρηση VAR στα αμοιβαία κεφάλαια
Συγγραφέας: Βογιατζής, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
546. Research & development and competition
Συγγραφέας: Γιαννακοπούλου, Ελένη Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
547. Εκτίμηση του value at risk σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Συγγραφέας: Εσερίδου, Κυριακή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
548. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Άβερμπαχ, Πάνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
549. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και αντιμετώπισή τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Ιωαννίδη, Αναστασία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
550. Ο προκυκλικός χαρακτήρας της τραπεζικής εποπτείας. Η περίπτωση της συμφωνίας Βασιλείας ΙΙ.
Συγγραφέας: Ασημακόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
551. Η οργάνωση και η λειτουργία των Hedge Funds : η συμβολή τους στην κρίση του 2008
Συγγραφέας: Γκαβέλης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
552. Pricing of structured products
Συγγραφέας: Βλάχου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2010
553. Οικονομικές μέθοδοι αποτίμησης τραπεζών
Συγγραφέας: Μπερτσάτος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
554. Οι βέλτιστες νομισματικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς συγκρίσεις
Συγγραφέας: Κεραμιώτη, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
555. Στρατηγικές συμμαχίες : η περίπτωση των αεροπορικών εταιρειών
Συγγραφέας: Ματσαβέλα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
556. Χρηματοοικονομικός επιταχυντής και ασυμμετρία πληροφόρησης: ζητήματα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και σταθερότητας τραπεζικού συστήματος
Συγγραφέας: Κοτρωνάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
557. Έρευνα και ανάπτυξη στη διάρθρωση της αγοράς και ο ρόλος των κοινοπραξιών έρευνας
Συγγραφέας: Μιχαήλ, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
558. Οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές και πολιτική ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Σταματακοπούλου, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014
559. Η οικονομική κρίση και οι διεθνείς οργανισμοί
Συγγραφέας: Μάργαρη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2014
560. Estimation of the probability of bankruptcy for the Chemical Industry with the model Altman's Z-score
Συγγραφέας: Κωστάκου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2014

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »