121. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1998
122. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Author: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-1998
123. Η φορολογική επιβάρυνση των αποταμιεύσεων στην Ελλάδα
Author: Τρίγγας, Δημοσθένης Κ.
Format: pdf
Date: 09-1998
124. Credit risk
Author: Νανοπούλου, Αργυρώ
Format: pdf
Date: 1999
125. Ιδιωτικοποιήσεις
Author: Μπολώσης, Χρ.
Format: pdf
Date: 12-1999
126. Οι εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Η.Π.Α. στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε.
Author: Κουνατίδη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 12-1999
127. Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
Author: Αδάμ-Άδεμ, Αντώνης
Format: pdf
Date: 2000
128. Διεθνές εμπόριο και ανισόμετρη ανάπτυξη
Author: Μπαλωμένος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 01-2003
129. Fiscal policy and macroeconomic stabilization in the euro-zone area
Author: Αθανασοπούλου, Αθανασία
Format: pdf
Date: 12-2003
130. Ξένες άμεσες επενδύσεις και οι επιπτώσεις τους σε μια οικονομία
Author: Λοτσάρης, Δημήτριος Γ.
Format: pdf
Date: 12-2003
131. Εταιρική φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Διαγουμά, Άννα
Format: pdf
Date: 2004
132. Διαφήμιση
Author: Γιωτοπούλου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
133. Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση διαφορετικών αγορών εργασίας
Author: Βεληζιώτης, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 2006
134. Η διανεμητική επίπτωση των φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα
Author: Κοντογιάννη, Αριάδνη-Λαμπρινή
Format: pdf
Date: 02-2006
135. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και η εκτίμησή τους στην ελληνική οικονομία
Author: Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 06-1995
136. Ασυμμετρίες πληροφόρησης στον κλάδο της ασφάλισης
Author: Καραμπιζιώτης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 2007
137. Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Author: Κελλίδου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 01-2007
138. Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Author: Καργάκος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 01-2007
139. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Author: Ιωαννίδη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 01-2007
140. Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Author: Προμπονάς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »